การเมือง

'กนก' ซัด 'สุพัฒนพงษ์' ไร้ความรับผิดชอบ เสนอ คนไทยใช้เงินเก็บ เพื่อกระตุ้น 'จีดีพี'

'ส.ส.ประชาธิปัตย์' ชี้ 'สุพัฒนพงษ์​' ไร้จริยธรรมและความรับผิดชอบ หลังเสนอไอเดีย ใช้เงินออม เพื่อกระตุ้นจีดีพี เปรียบ ผลักประชาชนลงเหว

       นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องไปยัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ซึ่งดูแลงานด้านเศรษฐกิจ เร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อนำไปสู่แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ด้วยการกำหนดทิศทาง ลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดีในแนวคิดที่ให้ประชาชนนำเงินออม ใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 4% นั้น ถือเป็นความไม่รับผิดชอบกับประชาชน เพราะการกระตุ้นให้ประชาชนใช้เงินในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เทียบได้กับใช้เงินโดยมองไม่เห็นอนาคต และเท่ากับผลักประชาชนลงเหวของความเสี่ยง

         "การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การปั้นตัวเลขจีดีพี แต่คือการพัฒนาผลิตภาพ ผ่านการลงทุนมากกว่า ผมมองว่าทุกเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่น ของคนไทยต่ออนาคตของประเทศ และความเชื่อมั่นเริ่มต้นได้ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน ทั้งประเทศ" นายกนก กล่าว

       นายกนก กล่าวด้วยว่านายสุพัฒนพงษ์​ ฐานะผู้กำหนดนโยบาย ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ที่จะเสนอนโยบายกระตุ้นการบริโภคโดยไม่เห็นอนาคต ของการมีรายได้ และตนมองว่าการเสนอดังกล่าวนั้นขาดจริยธรรมและความรับผิดชอบ.