สรุปเหตุวาตภัยรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 8 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง

สรุปเหตุวาตภัยรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 8 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง
3 พฤษภาคม 2564
130

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 8 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 93 หลัง คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุรินทร์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 15 อำเภอ 25 ตำบล 37 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1-3 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด 18 อำเภอ 28 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 198 หลัง ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 2 พ.ค. – 3 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุรินทร์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 15 อำเภอ 25 ตำบล 37 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง 

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด 18 อำเภอ 28 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 198 หลัง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกเป็น

ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สุรินทร์

ภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: