การเงิน

BH - ถือ

ประมาณการ 1Q64F: กำไรจะลดลงทั้ง YoY และ QoQ

Event

ประมาณการ 1Q64

lmpact

คาดว่าผลประกอบการ 1Q64 จะยังคงอ่อนแอ

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BH ใน 1Q64 จะอยู่ที่ 164 ล้านบาท (-78.6% YoY, -5.3% QoQ) คิดเป็น 12%ของประมาณการกำไรปีนี้ที่ 1.37 พันล้านบาท เราคิดว่าผลการดำเนินงานของ BH ใน 1Q64 จะยังคงอ่อนแอ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ป่วย
ต่างชาติที่บินเข้ามารับบริการจะยังคงลดลง YoY ในขณะที่กลุ่ม expat และผู้ป่วยในประเทศจะดีขึ้น QoQ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าอัตรากำไรของผู้ป่ วยต่างชาติจะยังไม่เพิ่มขึ้น QoQ เนื่องจาก intensity ลดลง และมีการจัดแคมเปญการตลาดในช่วงไตรมาสแรก ทั้งนี้
ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจใน 1Q64 ได้แก่

         i) คาดว่ารายได้จะลดลง 27.0% YoY แต่เพิ่มขึ้น 2.4% QoQ เป็น 2.99 พันล้านบาท

        ii) คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเหลือ 35.0% จาก 43.8% ใน 1Q63 และ 35.5% ใน 4Q63 เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยที่บินเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยจำกัด และมีการดำเนินกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น

        iii) คาดว่าสัดส่วน SG&A/ยอดขายจะอยู่ที่ 29.0% เพิ่มขึ้นจาก 22.3% ใน 1Q63 แต่ลดลงเล็กน้อยจาก 29.4% ใน 4Q63

เราคาดว่าสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 56% ใน 1Q64F จาก 35% ใน 1Q63 ในขณะที่ สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติจะลดลงเหลือ 44% จาก 65% ใน 1Q63 สะท้อนถึงจำนวนผู้ป่วยที่บินเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลลดลงในช่วงที่สนามบินปิดบริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ

คงประมาณการกำไรเอาไว้เท่าเดิม แต่มองว่ามี downside

เราคาดว่าจะเห็นพัฒนาการด้านบวกใน 3Q-4Q64F เนื่องจากการฉีดวัคซีนในวงกว้างทั่วโลก หรือ การติดเชื้อในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังมากนักกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2564-65F หลังจากที่ COVID-19 กลับมาระบาดระลอกสามอยู่ในขณะนี้ เราคาดว่ากำไรสุทธิปี 2564 จะอยู่ที่
1.37 พันล้านบาท (+13.6% YoY) และปี 2565 จะอยู่ที่ 2.94 พันล้านบาท (+114.8% YoY) แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดรอบล่าสุดของ COVID-19 เรามองว่าประมาณการของเรายังมี downside เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะบินกลับมาใช้บริการช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ถือ และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 ที่ 136 บาท (ใช้ WACC ที่ 8.2% และdTG ที่ 1%) อย่างไรก็ตาม เรามองว่าผลประกอบการของ BH ยังมี downside อีกจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดระลอกล่าสุด

Risks

COVID-19 ระบาด, การแทรกแซงของรัฐบาล, และเกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่