สมัครด่วน 'โควิด 19' พัฒนาแรงงานด้าน 'สินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน'

สมัครด่วน 'โควิด 19' พัฒนาแรงงานด้าน 'สินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน'
26 เมษายน 2564
78

ก.แรงงาน ลั่น! ไม่หวั่น "โควิด 19" ประกาศคัด สุดยอดฝีมือเทรนด้าน "สินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน" รองรับธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส "โควิด 19" ระลอกใหม่ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "กพร." ยังคงเดินหน้าพัฒนายกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า "กพร." ได้ใช้แนวทางประชารัฐของรัฐบาลร่วมมือกับคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ "สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอันตราย" (HASLA) จัด "ฝึกอบรม"หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ "สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน"ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขานี้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการเติบโต ทั้งด้านการค้าการลงทุน และธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต

  • เพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน "สินค้าอันตรายและขนส่งข้ามแดน"

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้ารับการ "ฝึกอบรม" จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับสมาร์ตเทคโนโลยีเพื่องานขนส่งสินค้าอันตราย อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับป้องกันอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดทำและการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การบรรทุก ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานขนส่ง

161942182124

การจัดเก็บวัตถุอันตราย และการขนส่งข้ามแดน การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Drill) การศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริง การวัดและประเมินผล ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 240 ชั่วโมง เน้นกลุ่มเป้าหมายจบป.ตรีหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับป.ตรี ผู้ผ่าน

  • เปิดรับสมัคร 50 คน ถึงวันที่ 28 เม.ย.2564 

การฝึกอบรม "กพร."จะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทในเครือ "สมาคมผู้ประกอบธุรกิจอันตราย"ในตำแหน่งผู้ควบคุมระบบ GPS ผู้ควบคุมและบริหารการขนส่ง นักวางแผนงานขนส่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ควบคุมคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เป็นต้น

“ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 28 ปี เป็นผู้ว่างงาน ย้ำต้องจบป.ตรีหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับป.ตรี สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.hasla.or.th หรือโทรสอบถามที่ 089-788-2134” อธิบดีกพร. กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง