ส่งตัว 'เลขาฯ กกต.' เข้ารักษา 'โควิด' แล้ว

ส่งตัว 'เลขาฯ กกต.' เข้ารักษา 'โควิด' แล้ว
23 เมษายน 2564
205

"กกต." ออกมาตรการเข้ม หลัง "จรุงวิทย์" ติดเชื้อโควิด สั่งปูพรมทำความสะอาด สอบสวน-คัดแยกกลุ่มเสี่ยง ประสานขอฉีดวัคซีนเร่งด่วน

วันที่ 23 เม.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณี ...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกำหนดมาตรการรับมือนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ช่วงค่ำ ได้รับรายงานว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยเป็นการพบจากการตรวจคัดกรองแบบสวอป (SWOP) โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีที่พบเหตุแล้ว

จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องตันพบว่าเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมาไม่ได้มีประวัติเดินทางไปสถานที่แห่งใดนอกจากบ้านพักและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพื่อตรวจดูอาการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้วางมาตรการและดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 เพื่อควบคุมสถานการณ์ ดังนี้

1.ทำการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อค้นหาและคัดแยกผู้ที่มีความใกล้ชิดและอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ

2.ประสานกับกรมควบคุมโรคจัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในวันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้ใดติดเชื้อจะให้เข้ารับการรักษาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่หากยังไม่พบว่าติดเชื้อจะให้ผู้มีความเสี่ยงสูงได้กักตัวเพื่อรอดูอาการและให้ตรวจหาเชื้อซ้ำตามกำหนดเวลา

3.ให้ทุกส่วนงานได้ตรวจสอบพนักงานที่มีอาการป่วยหรือได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง หรือเข้าไปในสถานที่สี่ยงได้ไปตรวจหาเชื้อเพื่อเป็นการป้องกัน

4.ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี

5.ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาวัคซีนมาทำการฉีด ให้กับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับสำนักงาน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยจะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง