เช็ค! สทศ.ประกาศผลสอบ ‘O-NET’ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนกำหนด

เช็ค! สทศ.ประกาศผลสอบ ‘O-NET’ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนกำหนด

ประกาศแล้วผลสอบ "O-NET" ป.6 ปีการศึกษา 2563 ก่อนกำหนด รอลุ้นไปพร้อมกันที่นี่! 

หลังจาก สทศ. ได้กำหนดประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ "O-NET" ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564

ปรากฏว่า สทศ. สามารถประมวลผลการสอบเสร็จก่อนกำหนด จึงได้ประกาศผลสอบ "O-NET" ชั้น ป.6 (ประกาศ 21 เมษายน 2564) โดยนักเรียนสามารถดูผลสอบเป็นรายบุคคล และโรงเรียนสามารถดูคะแนนสอบรายโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สทศ. ประกาศผลสอบ "O-NET" ป.6 ปีการศึกษา 2563 

  • ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล คลิก 
  • ประกาศผลรายโรงเรียน คลิก

ก่อนหน้านี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมสอบวันที่ 27-28 มี.ค. 64 เป็นสอบวันที่ 27 และ 29 มี.ค. 64 แทน

เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค. 64 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การสอบ O-NET ในวันที่ 29 มี.ค. 64 กำหนดเวลาสอบรหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ตามตารางสอบเดิม

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)