ช่วยแก้ 'หนี้ครู' 240 ล้านบาท ครม.เคาะลดเงินส่งคืนคลัง

ช่วยแก้ 'หนี้ครู' 240 ล้านบาท ครม.เคาะลดเงินส่งคืนคลัง
21 เมษายน 2564
2,073

ช่วยแก้ "หนี้ครู" ครม.เคาะลดเงินส่งคืนคลัง ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู 240 ล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (20 เม.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรียกให้ทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว ได้แก่

  1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู หรือ "หนี้ครู" สําหรับ ปีบัญชี 62 จํานวน 350 ล้านบาท
  2. กองทุนสิ่งแวดล้อม สําหรับปีบัญชี 63 จํานวน 81.41 ล้านบาท และรับทราบผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 62 จํานวน 1,309.17 ล้านบาท และปีบัญชี 63 จํานวน 1,081.33 ล้านบาท ที่ทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ได้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข "หนี้ครู" เพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู จำนวนเงินที่ต้องส่งคลังฯ 350 ล้านบาทนั้น ครม.เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ลดจากที่ต้องส่ง จำนวน 590.67 ล้านบาท เพราะหากส่งเต็มจำนวน จะทําให้ทุนหมุนเวียนฯ ขาดสภาพคล่อง 

ครม.จึงเห็นชอบกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดในปีบัญชี 62 ให้กองทุนฯอีก 240.67 ล้านบาท จะได้ช่วยเหลือครูได้เพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู หรือ "หนี้ครู"นําทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จํานวน 350 ลบ. (590.67 – 240.67 = 350 ลบ.)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง