'เราชนะ' กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินเยียวยา 7,000 รวดเดียว พรุ่งนี้! (22 เม.ย.64)

'เราชนะ' กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินเยียวยา 7,000 รวดเดียว พรุ่งนี้! (22 เม.ย.64)

"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เตรียมรับเงินเยียวยา 7,000 รวดเดียว พรุ่งนี้! (22 เม.ย.2564) พร้อมเปิดวิธีใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วม พร้อมอัพเดทมติ ครม.ขยายระยะเวลาโครงการถึง 30 มิ.ย.2564

อัพเดทโครงการ "เราชนะ" สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้นั้น เตรียมรับเงินเยียวยา 7,000 บาท รวดเดียว ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 

ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 8-26 มีนาคม 2564 ซึ่งระบบได้เปิดให้เข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิเราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมี 2 ช่องทางตรวจสอบเช็คสิทธิดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1.ผ่านเว็บไซต์เราชนะ https://rights.เราชนะ.com/ โดยการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ 
- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง
- ชื่อ นามสกุล
- วันเดือนปีเกิด (ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)

2.ผ่านระบบอัตโนมัติ 0-2111-1144 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบสถานะแล้ว หากพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับเงินในวันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นจำนวน 7,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ได้แก่ ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเราชนะ โดยขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  • เปิดขั้นตอนใช้ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

7 ขั้นตอน ใช้สิทธิเงินเยียวยามาตรการเราชนะผ่านบัตรประชาชน สามารถทำได้โดยเมื่อเลือกซื้อสินค้าแล้ว ยื่นบัตรประชาชนให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ หลังจากนั้นร้านค้าจะดำเนินการดังนี้

1.ร้านค้าเข้าแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนู “เราชนะ"

2.เลือก "บัตรประชาชนปุ่มสีเหลือง ซึ่งร้านค้าต้องอัพเดตแอพฯ ถุงเงิน เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรประชาชนได้

3.ร้านค้าจะนำบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิมาสแกน

4.ร้านค้าจะตรวจสอบเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ 

5.ระบุจำนวนเงิน โดยร้านค้าจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนระบุจำนวนเงิน ซึ่งผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง

6.เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน ด้วยการใส่รหัส PIN 6 หลักของผู้ถือบัตร หรือร้านค้าสแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิ

7.ยืนยันการชำระเงิน และรับหลักฐานการรับชำระเงิน ผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบยอดเงินสิทธิคงเหลือหลังจากการชำระ