รพ.ราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการตรวจ 'โควิด-19' แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง

รพ.ราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการตรวจ 'โควิด-19' แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
19 เมษายน 2564
309

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการตรวจ "โควิด-19" แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง จํากัดจํานวน 100 คนต่อวัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" มีแนวโน้ม การระบาดที่รุนแรงมากขึ้น กรมราชทัณฑ์ จึงมีความห่วงใยต่อบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ดังนั้น ศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PCR) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จึงได้เปิดให้บริการรับตรวจคัดกรองเชื้อโควิดให้แก่ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขรองรับการระบาดโรคโควิด-19 

นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อแก่ ผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดยสามารถขอเข้ารับบริการได้ที่หน้าตึกอํานวยการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 นาฬิกา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2953-3999 ต่อ 1345 (ส่วนการพยาบาล) และจะแจ้งผลตรวจผ่านทาง sms ตามที่ผู้เข้ารับการตรวจได้แจ้งไว้ โดยก่อนการให้บริการจะมีบุคลากร ทางการแพทย์คัดกรองความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงก่อนทําการตรวจหาเชื้อดังกล่าว และสําหรับ ประชาชนทั่วไปจํากัดจํานวนผู้รับเข้าการตรวจคัดกรอง จํานวน 100 คนต่อวัน

161882450561

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 หรือมาตรการ D-M-H-T-T-A อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการ แพร่กระจายเชื้อเพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง