เช็คที่นี่!! 'ศธ.-สถานศึกษา' เลื่อนเปิดภาคเรียน ป้องกันโควิด-19

เช็คที่นี่!! 'ศธ.-สถานศึกษา' เลื่อนเปิดภาคเรียน ป้องกันโควิด-19

ด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ "ศธ." นัดหารือทุกฝ่าย ประเมินเลื่อนเปิดเทอมจาก 1 พ.ค.นี้ไปเป็น 1 มิ.ย. 2564หรือไม่? ขณะที่ "สถานศึกษา" ประกาศเลื่อนเปิด-ปิด เพื่อป้องกันโควิด-19

จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ (19 เม.ย.2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้หารือร่วมกับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์เปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

โดยเบื้องต้น จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 ว่าจะสามารถเปิดเรียนในเดือนพ.ค.2564 ได้หรือไม่ แต่ขณะนี้กำหนดการเปิดเทอมตามเดิม คือ วันที่ 17 พ.ค.นี้ โดนจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากประเมินแล้วสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ อาจต้องยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.2564 โดยจะต้องมีการพูดคุย รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย ก่อนตัดสินใจ โดยจะยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • "ศธ.-สถานศึกษา" เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน หวังป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ขณะที่ “สถานศึกษา” ไม่ว่าจะเป็น “โรงเรียน” หรือ “มหาวิทยาลัย” ต่างออกประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม อย่าง การสมัครสอบม.1 และม.4 ไปสู่การสอบแบบออนไลน์ หรือการเลื่อนเปิดเรียนเสริมในช่วงปิดภาคเรียน และบางแห่งได้มีการปิด “สถานศึกษา” ชั่วคราว

161881414567

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันเปิดเรียนเสริมระหว่างปิดภาคเรียน โดยระบุว่า จากการรายงานข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์"โควิด-19" (ศบค.) ที่พบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่  ณ ขณะนี้ และคาดว่าการแพร่ระบาดขยายวงกว้างออกไป

ดังนั้น ทางโรงเรียนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเป็นหลัก ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนวันเปิดเรียนเสริมระหว่างปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น เป็นวันที่ 26 เม.ย.ถึงวันที่ 14พ.ค. 2564 (หยุดวันที่ 4 พ.ค.2564) รวม 14 วัน ทั้งนี้ ในวันที่นักเรียนมาเรียนเสริมระหว่างปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการทางด้านสุขอนามัยของทุกคน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

161881418479

  • "โรงเรียน-มหาวิทยาลัย"เลื่อนเปิดเทอม เน้นสมัคร สอน สอบ ออนไลน์

ขณะที่ ด้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "โควิด-19"รอบที่ 3  ระบุเนื้อความตอนหนึ่งว่า ตามที่ได้มีการประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 10)ลงวันที่ 30 มี.ค.2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของจ.สมุทรปราการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ จึงมีมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค"โควิด-19" รอบที่ 3 อาทิ  ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณประตูทางเข้า-ออก จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย  คัดกรองบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด โรงเรียนจัดเป็นพื้นที่ควบคุม การสั่งสิ่งของหรืออาหารโดยใช้บริการ Delivery เป็นต้น

161881424599

161881428489

161881426542

นอกจากนั้น การรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564ประเภทห้องเรียนปกติ ในระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.2564 ให้เป็นการสมัครในรูปแบบออนไลน์ โดยติดตามข้อมูลได้จากทาง www.tuns.ac.th ส่วนการยื่นหลักฐานมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Mini-English Program และชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Intensive-Gifted Program จากเดิม คือวันที่ 25 เม.ย.2564 ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 3 พ.ค.2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 2  หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งวันและเวลาในการยื่นหลักฐานมอบตัวนักเรียนให้ทราบในครั้งต่อไป

161881430672

ด้าน “มหาวิทยาลัย” พบว่ามีหลายแห่งที่มีการปิดสถานศึกษาชั่วคราว 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สั่งปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 จนถึงวันที่ 25 เม.ย. 2564

ม.เกษตรศาสตร์  ได้มีการประกาศ เรื่องการเรียนการสอนและการสอบ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน 2564  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด  สำหรับรายวิชาปฎิบัติการ การฝึกงาน สหกิจศึกษา ขอให้อาจารย์ผู้สอนคำนึงถึงความครอบคลุมเนื้อหาวิชา และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน

161881433753

  • กลุ่มมหาวิทยาลัย พร้อมสอนออนไลน์ สั่งบุคลากร "WFH"

ขณะเดียวกัน  ม.เกษตรศาสตร์ ได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยการปฎิบัติงานของบุคลากร กำหนดมาตรการในการปฎิบัติงานจากที่พัก (Work from home) แบบเต็มขีดความสามารถ และให้มาปฎิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น

161881436258

ส่วน ม.ธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์และข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์ "โควิด-19" (ศบค.) ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆในมหาวิทยาลัย จึงออกมาตรการ

ดังนี้ การปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่16 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้คณาจารย์และบุคลากรใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือ "WFH" โดยให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/สำนักหรือสถาบัน หรือตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นสับเปลี่ยนเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานของตนเพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานโดยจะต้องมีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

161881494352

ส่วนการจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ให้เสนอขอหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร โดยจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรกา ร ทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าส่วนงานรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: เช็คด่วน! 'รร.-มหาวิทยาลัย' ปิดชั่วคราวป้องกัน 'โควิด-19'

                      โรงเรียนสายน้ำผึ้ง แถลง พบบุคลากรติด 'โควิด-19' 4 ราย

                      'รร.หอวัง' ออกประกาศ 2 ฉบับ หลังพบครูติด 'โควิด-19'