‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวัน 'เอกราชรัฐอิสราเอล'

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวัน 'เอกราชรัฐอิสราเอล'
15 เมษายน 2564
133

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับ วันที่ 15 เมษายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายรูเวน (รูวี) ริฟลิน

ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล

นครเยรูซาเลม

ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของรัฐอิสราเอล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง