อว.เผยผลสำรวจคนไทยกว่า 86% ตื่นตัวเฝ้าระวัง-ป้องกันตัวเองจาก 'โควิด-19' 

อว.เผยผลสำรวจคนไทยกว่า 86% ตื่นตัวเฝ้าระวัง-ป้องกันตัวเองจาก 'โควิด-19' 
14 เมษายน 2564
122

"อว." ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมคนไทย 3 พันตำบล พบว่ากว่า 86% มีความตื่นตัวและเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พร้อมทั้งยังพบว่าบางตำบลขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงทำการประสานกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดมาตรการป้องกันในลำดับต่อไป

161832499537

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า
ตามที่กระทรวง อว. ได้มีโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T นำเอานักศึกษาและบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ปฏิบัติงานในพื้นที่รายตำบล 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ โดยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดนี้ โครงการ U2T ได้ลงพื้นที่สำรวจการตื่นตัวและการตระหนักรู้เรื่องการป้องกันตัวเองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่ 3,000 ตำบลเป้าหมายในทุกจังหวัด ตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นมา
ซึ่งได้สำรวจความพร้อมของประชาชน ความตื่นตัว และมาตรการที่ใช้ ในรายพื้นที่มีทั้งที่พักอาศัย จำนวน 1.4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 ของครัวเรือนในตำบลเป้าหมาย และจากการไปสังเกตการณ์ในที่สาธารณประโยชน์ ได้แก่ ตลาด จำนวนกว่า 15,000 แห่ง ศาสนสถาน กว่า 24,000 แห่ง และโรงเรียนกว่า 21,000 แห่ง ในแต่ละตำบล พบว่า ในภาพรวม ประชาชนใน 3,000 ตำบล ส่วนใหญ่ร้อยละ 86 รับทราบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และมีความตระหนักรู้ในการป้องกันตัวเองค่อนข้างดี
ยกเว้นบางตำบลที่ยังขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ ยังไม่มีระบบการคัดกรองที่ดีก่อนเข้าตลาด ขณะที่ในบางตำบลยังไม่ค่อยมีการป้องกันตัวเองที่ถูกต้องในระดับครัวเรือนซึ่งทางมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้มีการประสานสะท้อนผลการสำรวจให้ทุกพื้นที่ทราบด้วยแล้ว เพื่อเร่งกำชับให้เข้มงวดขึ้น และการสำรวจดังกล่าวจะมีการดำเนินการสม่ำเสมอต่อไปทุกเดือน เพื่อเป็นการสะท้อนการดำเนินการตามมาตรการของประเทศ และเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งพลิกฟื้นประเทศให้กลับมาปกติสุขดังเดิม
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง