วิธี ‘สรงน้ำพระ’ รับปีใหม่ไทย ‘สงกรานต์ 2564’

วิธี ‘สรงน้ำพระ’ รับปีใหม่ไทย ‘สงกรานต์ 2564’
13 เมษายน 2564 | โดย สุดารัตน์ ศรีปานะ
13,844

“สรงน้ำพระ” เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่นิยมทำในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ไทย และ “สงกรานต์ 2564” นี้เรามีวิธีสรงน้ำพระที่ถูกต้องมาฝาก

สงกรานต์ 2564คนไทยมักนิยมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ซึ่งสามารถสรงได้ทั้ง 3 วัน คือ 13 เมษายน วันสงกรานต์, 14 เมษายน วันเนา และ 15 เมษายน วันเถลิงศก โดยเริ่มต้นจากการอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำก่อน

อาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( จบ)

อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุ

กาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง

สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ

คำแปล

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นหน้าร้อน

ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำ

ด้วยความเคารพยิ่ง เพื่อความผาสุกของข้าพเจ้าทั้งหลาย

คำอธิษฐานสรงน้ำพระว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( จบ)

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว

นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

คำแปล

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล

ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุขเทอญ

  คำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำแปล

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี

ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

บทความที่เกี่ยวข้อง

พิธี "สรงน้ำพระ" ในบ้าน เป็นพิธีกรรมที่จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปีในวันสงกรานต์ โดยจะมีการทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป หิ้งพระ ประจำบ้าน และมีการเปลี่ยนผ้าขาวรองพระอีกด้วย

วิธีการ

  1. หาผ้าเช็ดหน้าใหม่ หรือฟองน้ำใหม่ มาเช็ดทำความสะอาดองค์พระ ถ้าเป็นกรอบรูปภาพพระ ให้นำฟองน้ำบิดหมาดๆ ไปทำความสะอาด
  2. กล่องพระเครื่อง ควรหากล่องเก็บใส่ไว้ให้เป็นระเบียบ
  3. เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้อัญเชิญไว้ที่โต๊ะอื่นๆ ก่อน ประดับโต๊ะด้วยดอกไม้หรือกลีบดอกไม้โรยสวยงาม
  4. เตรียมดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบ ขันใส่น้ำ
  5. ทำความสะอาดที่วางพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาด้วย
  6. เมื่อทำความสะอาดทุกอย่างเสร็จแล้ว ให้เตรียมน้ำโรยดอกไม้ ใส่น้ำอบลงในขัน แล้วสรงน้ำพระ พร้อมกันทั้งครอบครัว
  7. รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่

คำกล่าวขอขมา

1. การขอขมาเพื่อไม่ให้เกิดเป็นโทษภัย เริ่มด้วยการตั้งนะโม จบ และกล่าวคำขอขมาดังนี้

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำแปล

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย

ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

หลังจากนั้นก็อัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งสรงน้ำ ที่กำหนดต่อไป

2. น้ำที่ใช้สรงพระพุทธรูป ควรเป็นน้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ สามารถดื่มกินได้ โดยจะใส่เครื่องปรุง เช่น ผงขมิ้น แป้ง หรือ น้ำอบไทย และกลีบดอกไม้ ลงในน้ำด้วยก็ได้ เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระพุทธรูป ก็ควรเริ่มด้วยการตั้งนะโม จบ และกล่าวคำอธิษฐานสรงน้ำพระว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

คำแปล

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

หลังจากกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้ว จึงตักน้ำสรงพระพุทธรูปด้วยความเคารพต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

161829672666

161829675330

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง