อาการโควิด 19 ผื่น-ตาแดง สังเกตอาการโควิด เช็คตนเองและผู้มีประวัติเสี่ยง

อาการโควิด 19 ผื่น-ตาแดง สังเกตอาการโควิด เช็คตนเองและผู้มีประวัติเสี่ยง
13 เมษายน 2564
73,491

ช่วงสงกรานต์ เฝ้าระวังอาการโควิด 19 ผื่น-ตาแดง สังเกตอาการโควิด เช็คตนเองและผู้มีประวัติเสี่ยง

กรณีหวั่นแพร่เชื้อโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในระลอกเมษายน 2564 ได้ลุกลามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ติดเชื้อง่ายและระบาดเร็วกว่าปกติ 1.7 เท่า และกระจายออกไปหลายจังหวัด เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

สคร.9 ขอความร่วมมือนักเที่ยวตรวจสอบประวัติเสี่ยงก่อนเดินทางกลับภูมิลําเนา หวั่นเชื้อกระจายช่วงสงกรานต์ ซึ่งการระบาดในระลอก เมษายน 2554 นี้ ไม่ค่อยมีอาการ แต่ที่พบมากคือ ตาแดง มีผื่น ให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าว ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาว ที่มีกิจกรรมหลากหลาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัด เพื่อกลับภูมิลําเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของตัวเอง หากเป็นนักเที่ยวมีประวัติไปสถาน บันเทิง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ํามูก ให้ไปตรวจที่สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน และอาการที่พบเพิ่มเติมคือ หลายรายมีอาการตาแดง น้ํามูก ไหล แต่ไม่มีอาการไข้ และบางรายมีผื่นขึ้น

หากใครมีอาการตามนี้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ในระลอก เมษายน 2564 ขณะนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ติดเชื้อง่ายและระบาดเร็วกว่าปกติ 1.7 เท่า โดยเชื่อมโยงสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ คนหนุ่มสาวที่ติดเชื้อจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่ง แล้วอาจ นําเชื้อไปแพร่กระจายให้กับผู้สูงอายุได้

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร กล่าวต่อไปว่า ช่วงสงกรานต์ ขอให้ลดกิจกรรมเสี่ยง ลดการเดินทางที่ไม่จําเป็น ใส่หน้ากากเวลา พูดคุย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับคนจํานวนมาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ หากไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ขอให้ใส่หน้ากาก ทุกครั้ง เพราะอาจติดเชื้อรุนแรงจนเสียชีวิต และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่

D - Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H - Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T- Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
T - Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19
A - ติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง และละเว้นการสาดน้ําหรือเล่น น้ําสงกรานต์ จึงจะสามารถช่วยควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจํากัดได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง