จัดตั้งคณะจัดหาวัคซีน ไร้ชื่อ ‘อนุทิน’ เมินนักการเมือง

จัดตั้งคณะจัดหาวัคซีน ไร้ชื่อ ‘อนุทิน’ เมินนักการเมือง
10 เมษายน 2564
911

"นายกฯ" ตั้ง 18 คณะทำงาน พิจารณาแนวทางจัดหา "วัคซีนทางเลือก" สำหรับ "รพ.เอกชน" เพื่อให้การบริหารจัดการรวดเร็ว ครอบคลุม ไร้ชื่อ "อนุทิน" ร่วมคณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมได้เชิญตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการจัดหาวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน เมื่อ 9เม..ที่ผ่านมานั้นโดยมอบหมายให้นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อหารือถึงแนวทางให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด พล..ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้ง 1.นพ.ปิยะสกล เป็นประธานคณะทำงาน

ขณะที่คณะทำงาน ประกอบด้วย 2.นพ.โสภณ เมฆธน เป็นรองประธาน 3.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 5. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 6.อธิบดีกรมควบคุมโรค 7.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 8.ศาสตราจารย์พิชัย สนแจ้ง

9.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 10.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ 11.พญ.เมชินี ไหมแพง 12.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี 13.นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 14.นพ.นพพร ชื่นกลิ่น 15.นพ.บุญ วนาสิน 16.พญ.เจรียง จันทรโกมล 17. นายประทีป กีรติเรขา เลขานุการ และ 18.ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขานุการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ เสนอแนวทาง และมาตรการในการจัดหาวัคซีนโควิด สำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีผลตั้งแต่ 9 เม..ที่ผ่านมา

161805549644

ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฎชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข รวมถึงบุคคลจากฝ่ายการเมือง

161805551715

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง