เชียงใหม่เปิดรพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิดกลุ่มแรก 30 คน

เปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เริ่มรับผู้ป่วยเข้ารักษากลุ่มแรกประมาณ 30 คน โดยจัดเตรียมไว้ 252 เตียง ขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มวันนี้ 148 คน เตรียมขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 500 เตียง คาดใช้เวลา 2-3 วันแล้วเสร็จ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ศุนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ใช้เป็นสถานที่จัดตั้ง "โรงพยาบาลสนาม" จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น โดยในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 148 ราย สะสมรวมผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ระลอกใหม่รวม 195 ราย

นพ.อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้พร้อมรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เรียบร้อนแล้ว โดยเริ่มเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 9 เมษายน 25654 เป็นวันแรก ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมเตียงรับผู้ป่วยไว้ในโถงแรกจำนวน 252 เตียง โดยวันนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามประมาณ 30 คน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้ เริ่มมีจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เตรียมขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีกหนึ่งห้อง จำนวนประมาณ 500 เตียง โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2-3 วัน จึงจะเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ในสถานที่ศูนย์ประชุมสามารถที่จะขยายรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 เตียง

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้น จะนำส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที โดยระบบการส่งต่อที่ปลอดภัยป้องกันตามมาตรฐาน

โดยเฉลี่ยผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 10-20 วัน เมื่อตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้าน

สำหรับแนวโน้มในการแพร่ระบาด จากการสังเกตรูปแบบการแพร่ระบาดของสมุทรสาคร เทียบกับการแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนตัวคาดการณ์ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 2 เดือน เนื่องจากรู้จุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การควบคุมโรคทำได้ในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วย