บขส. รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง 8-18 เม.ย. ไม่หักค่าธรรมเนียม

บขส. รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง 8-18 เม.ย. ไม่หักค่าธรรมเนียม
8 เมษายน 2564
1,474

บขส. รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง 8-18 เม.ย. ไม่หักค่าธรรมเนียม ผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-เราชนะ-ม33เรารักกัน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่เลื่อนการเดินทางได้

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บขส. จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8-18 เม.ย. 64 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ เราชนะ และโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 64 มีผู้ใช้บริการจองตั๋ว บขส. เดินทางล่วงหน้าในวันที่ 10 เม.ย. 64 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด ส่วนยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 มีผู้โดยสารคืนตั๋วโดยสาร จำนวน 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณถะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง