ทั่วไป

ขอนแก่นห้าม หมอลำ รถแห่ จัดคอนเสิร์ต ฝ่าฝืนจับปรับ

นายอำเภอเมืองขอนแก่น เรียกประชุมด่วนผู้ประกอบการสถานบันเทิง ห้ามจัดคอนเสิร์ต รถแห่และหมอลำ ช่วงสงกรานต์เด็ดขาด หากพบการฝ่าฝืนจับปรับหนัก ป้องกันการระบาดโควิด 19

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เรียกประชุมด่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการ รวมไปถึงผู้ประกอบการหมอลำและรถแห่ ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยมีผู้ประกอบการ กว่า 100 ราย เดินทางร่วมประชุม

 นายศุภชัย กล่าวว่า เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 จังหวัดออกประกาศฉบับที่ 30 แจ้งให้งดคอนเสิร์ตทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยที่ทางอำเภอได้มีการประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้แนวทางปฏิบัติให้ทุกพื้นที่ที่ได้มีการว่างจ้างรถแห่ และงานรื่นเริง ในหมู่บ้านช่วงสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นรถแห่ คอนเสิร์ต หมอลำให้ยกเลิกการจัดทุกกรณี เว้นกรณีเล็กน้อย อาทิ งานแต่ง งานบวช แต่ต้องใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขเข้าไปควบคุมอย่างเข้มงวด

“ บางรายที่จ้างหมอลำไว้แล้วที่จะแสดงช่วงสงกรานต์ ก็ขออนุญาตให้งดทางเจ้าภาพก็ให้ความร่วมมือ ส่วนการประชุมกับทางสถานประกอบการมาชี้แจงเรื่องประกาศของจังหวัดและแนวทางปฏิบัติในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ให้งดคอนเสิร์ต ให้งดการแสดงที่มีคนหมู่มาก โดยจะต้องมีมาตรการในการจัดการที่สำคัญจะทำยังไงให้ไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม เพราะที่ผ่านมาที่กำลังระบาดใหม่ต่างมาจากกลุ่มสถานบันเทิง และงานคอนเสิร์ต ส่วนร้านนั่งกิน มีดนตรีสดเล่นก็ยังเล่นได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการ” นายศุภชัย กล่าว