‘ไทยพาณิชย์’ บิ๊กคลีนนิ่ง สั่งปิดสำนักงานใหญ่ 7-30 เม.ย.64

‘ไทยพาณิชย์’ บิ๊กคลีนนิ่ง สั่งปิดสำนักงานใหญ่ 7-30 เม.ย.64
7 เมษายน 2564
1,019

ไทยพาณิชย์ ปิดสำนักงานใหญ่ 7-30เม.ย. บิ๊กคลีนนิ่งใหญ่ พร้อมให้พนักงานเฝ้าระวังโควิด-19 พร้อมจัดมาตรการประชุมผู้ถือหุ้นรับไม่เกิน200คน

       ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 . หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  รัชโยธิน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้  ธนาคารได้รับรายงานว่า มีพนักงานของธนาคารซึ่งปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคาดว่าได้รับเชื้อเมื่อวันที่ 2  เมษายน 2564 และได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนั้น

           ธนาคารขอเรียนเพื่อทราบว่า ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญโดยในวันนี้ (7 เมษายน 2564) ธนาคารได้ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง (big cleaning) ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ทั้งอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ทั้งหมดทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2564

     สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิดนั้น จะกักตนเองอยู่ที่บ้าน (Self-Quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน โดยธนาคารจะได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งธนาคารได้ให้ร้านค้าทุกประเภทในบริเวณพลาซ่าทั้งหมดปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564

        สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 

      ธนาคารจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม คงเหลือจำนวนไม่เกิน 200 ที่นั่ง  เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีกซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านได้

          นอกจากนี้ ขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อาจไม่ได้รับความสะดวกเช่นที่ผ่านมาเนื่องจากร้านค้าทุกประเภทในบริเวณพลาซ่า ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ จะปิดการให้บริการทั้งหมดธนาคารจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลาเข้าประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง