ชุดใหญ่ไฟกะพริบ! 'เทรนสมองกล-หุ่นยนต์' ป้อน EEC

ชุดใหญ่ไฟกะพริบ! 'เทรนสมองกล-หุ่นยนต์' ป้อน EEC
1 เมษายน 2564 | โดย ชุลีพร อร่ามเนตร
172

ก.แรงงาน ตอบรับกระแสฮิต มอบสถาบัน MARA จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ 26 หลักสูตร "เทรนสมองกล- หุ่นยนต์" มุ่ง EEC

ตามที่ "กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน" (กพร.) ได้รับมอบหมายเร่งดำเนินการพัฒนา "ทักษะฝีมือแรงงาน" ผลิตกำลัง แรงงาน ป้อนสู่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

  • สถาบัน MARA ร่วม "เทรนสมองกล-หุ่นยนต์" ใน "EEC"

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  การพัฒนากำลัง "แรงงาน"ในสาขา "เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์" หรือ "เทรนสมองกล-หุ่นยนต์" ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ "EEC" ต้องเร่งฝึกอบรมเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความต้องการกำลังคนที่มี "ทักษะฝีมือ"จำนวนมากทั้งในระดับช่างปฏิบัติการและวิศวกร

161726005539

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ได้รับมอบหมาย โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ "MARA" ซึ่งเป็นศูนย์ Training Excellent Center ของกพร. ที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ดำเนินการพัฒนาแรงงานในสาขานี้ ให้มีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  • 26 หลักสูตร "เทรนสมองกล-หุ่นยนต์" 

ล่าสุด "สถาบัน MARA" ตอบรับกระแสเรียกร้องของสถานประกอบกิจการและกำลังแรงงานในพื้นที่ "EEC" เปิดฝึกอบรมเพิ่มเติมตาม “โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” รุ่นที่ 4/2564 จำนวน 26 หลักสูตร ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติ (1) Basic PLC Gx Works 2 (MITSUBISHI) (2) Basic PLC CX Programmer (OMRON)

161726008239

(3) Basic PLC (SIEMENS) (4) Advance PLC (MITSUBISHI) (5) การออกแบบและเชื่อมต่อ HMI (GOT MITSUBISHI) กับ PLC (6) CC-Link (MITSUBISHI) (7) การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (MITSUBISHI) ด้วย PLC (8) การใช้ระบบควบคุมแบบชีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม

(9) การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI CIRA CORE) (10) การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (11) การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงาน: ABB (12) การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 (13) ช่างควบคุมหุ่นยนต์ Unibot (14) ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC (15) การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมระดับ 1

161726008173

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กพร. จัด Training online ฟรี แบบ New Normal

                    แรงงานนับหมื่น เฮ! ฝึกอบรมความปลอดภัย ฟรี

                   อัพเดท! คอร์ส 'อบรมออนไลน์' ฟรี สร้างอาชีพหารายได้ในยุค COVID

  • รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 คนต่อหนึ่งหลักสูตร

(16) การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน (Basic Robot Operating System) (17) การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง (AGV)
สาขาโปรแกรมการผลิต (18) การจำลองกระบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม TECNOMATIX (19) การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD (20) การใช้โปรแกรม SolidCAM for Milling Operation

(21) การใช้โปรแกรม Solidwork for CAD (22) การใช้โปรแกรม NX for CAD สาขาเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต (23) การใช้เครื่องวัดละเอียดทางมิติแบบอัตโนมัติ (24) การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 (25) ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 และ (26) GOM 3D scanner, Inspection & Reverse Engineering

161726008267

ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนต่อหนึ่งหลักสูตร ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่สมัครหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th/mara และ www.facebook/dsdmara หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 0 3827 6823, 063 193 2708 และ 092 279 4689

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง