‘เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง’ทุ่ม100ล้านลุยเวลเนส ปั้น“ศิริอรุณแคร์”รับสังคมสูงวัย

‘เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง’ทุ่ม100ล้านลุยเวลเนส  ปั้น“ศิริอรุณแคร์”รับสังคมสูงวัย
31 มีนาคม 2564 | โดย บุษกร ภู่แส
615

‘เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง’ ทุ่ม 100 ล้านบาท รุกธุรกิจเวลเนส “ศิริอรุณแคร์” เจาะกลุ่มต้องการฟื้นฟูสุขภาพหลังผ่าตัดและกลุ่มผู้สูงวัยต้องการคนดูแล ชูจุดเด่นความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วย ตั้งเป้าปีแรกรายได้ 40 ล้าน

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มหาชน และกรรมการผู้จัดการบริษัท ศิริอรุณเวลเนส จำกัด กล่าวว่าจาก แนวโน้มที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้เห็นโอกาสลงทุนธุรกิจสุขภาพครบวงจร โดยล่าสุดร่วมทุนกับพันธมิตรเปิดศูนย์สุขภาพครบวงจร “ศิริอรุณแคร์” งบลงทุน 100 ล้านบาท 3 สาขา อยู่ในกรุงเทพฯ 2 สาขา และอุบลราชธานี 1 สาขา เน้นให้บริการ อินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care) กับผู้ต้องการการฟื้นฟูร่างกายจากโรคเรื้อรัง หรือการผ่าตัด ทั้งกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ

“ปัจจุบันมีดีมานด์สะสมจำนวนมากเนื่องจากบริการ อินเตอร์มีเดียด แคร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอ เราจะเข้าไปสร้างตลาดใหม่ที่อยู่นอกโรงพยาบาลเป็นรายแรก”

ขณะเดียวกันจะขยายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในรูปแบบของการดูแลระยะยาว โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและนักกายภาพที่มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูให้บริการ

โมเดลธุรกิจศิริอรุณแคร์มีสโลแกน “ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ คืนความสดใส ให้คนสำคัญของคุณ” ภายใต้แนวคิด Vacation Time ทุกพื้นที่ภายในโครงการออกแบบให้มีความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตัวอาคารออกแบบโดยเน้นหลักอารยสถาปัตย์ พื้นที่ใช้งาน 1,200 ตารางเมตร มีสระวารีบำบัด ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์, พยาบาล นักกายภาพ-นักกิจกรรมบำบัด และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

มีบริการ 7 ด้าน ได้แก่ 1.ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นภายหลังออกจากโรงพยาบาลทุกช่วงวัย 2.ดูแลผู้มีความผิดปกติทางสมองในระยะพักฟื้น 3.ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน 4.ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจทุกช่วงวัย 5.ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการใช้บริการอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ 6.ผู้ที่สุขภาพดีแต่อยู่ในช่วงของการตรวจพิเศษหรือรักษาเฉพาะทาง และ 7.ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาการอ่อนเพลีย ต้องการการพักผ่อนโดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ 24 ชม.

สำหรับ อัตราค่าบริการรายเดือนมี 3 ออปชั่นคือ ห้องพักรวม 32,000 บาท, ห้องพักเดี่ยวพิเศษ 40,000 บาท และห้องวีไอพี 52,000 บาท รายสัปดาห์มีค่าบริการเริ่มต้นคืนละ 1,200 บาท ซึ่งถือว่าถูกกว่าโรงพยาบาล

นายแพทย์สมเชาว์ กล่าวว่า ศิริอรุณแคร์ เป็นโครงการนำร่องในการสร้างรายได้จากรีเคอร์ริ่งอินคัมให้กับเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง และอนาคตจะเพิ่มบริการด้านสุขภาพจากปัจจุบันมีสัดส่วนไม่ถึง10% คาดว่าปีแรกจะมีรายได้ 40ล้านบาท ปีถัดไป 60 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง