'ม33เรารักกัน' ตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็ค 'ประกันสังคม' แจ้งผลวิธีรับเงิน

'ม33เรารักกัน' ตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็ค 'ประกันสังคม' แจ้งผลวิธีรับเงิน

ติดตามอัพเดท "ม33เรารักกัน" ตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เช็ค "ประกันสังคม" แจ้งผลวิธีรับเงิน

การแจกเงินเยียวยา "ม33เรารักกัน" รัฐบาลโอนเงินงวดสอง ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" แล้วอีก 1,000 บาท ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยภาพรวมการใช้จ่าย ม33เรารักกัน ตั้งแต่วันที่ 22 -28 มี.ค. 2564 ใช้จ่ายสะสมแล้วจำนวน 4,603 ล้านบาท

ทั้งนี้ ความคืบหน้าโครงการ ม33เรารักกัน ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการโอนเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิในโครงการ ม33เรารักกัน แล้ว โดยเหลืออีก 2 งวด คือ งวดที่ 3 จะโอนในวันที่ 5 เม.ย. 2564 และงวดที่ 4 โอนในวันที่ 12 เม.ย. 2564

สำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ ในโครงการ ม33เรารักกัน ซึ่งครบกำหนดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 พบว่า กลุ่มทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  มีจำนวน 709,190 คน

กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ได้มาลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จสะสมแล้ว จำนวน 32,827 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 742,017 คน

161708724357

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยกลุ่มทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบผลได้เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  และจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ให้กับกลุ่มดังกล่าว จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายน 2564

ส่วนกรณีกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น สำนักงานประกันสังคม จะแจ้งผลและวิธีรับเงินให้ทราบต่อไป

ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1100 E-mail : [email protected] หรือสาขาสำนักงานประกันสังคม ใกล้บ้าน

โครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนต้องใช้จ่ายเงินภายในวันดังกล่าว แจ้งเตือนไปยังผู้ได้รับสิทธิอย่าทำผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ อย่าหลงเชื่อผู้ให้ผลประโยชน์เป็นเงินสด โดยไม่มีการซื้อสินค้าอย่างถูกต้อง ร้านค้าต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องแสดงตั้งป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน หากพบจะแจ้งให้กรมการค้าภายในดำเนินการตามกฎหมาย

161708796291

ช่องทางช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ผู้ประกันตน ในโครงการ "ม33เรารักกัน"

ตรวจสอบสถานะ "ม33เรารักกัน"

ผู้ได้รับสิทธิ ข้อเสนอแนะ โครงการ "ม33เรารักกัน"
สายด่วน 1506 (24 ชั่วโมง)

การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง "ม33เรารักกัน"
02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

ที่มา - กระทรวงแรงงาน