'ธนาคารออมสิน' ฉลอง 108 ปี เปิดเงินฝากดอกเบี้ย 10.80% อ่านเงื่อนไขก่อนสมัคร

'ธนาคารออมสิน' ฉลอง 108 ปี เปิดเงินฝากดอกเบี้ย 10.80% อ่านเงื่อนไขก่อนสมัคร

ส่องเงื่อนไขที่ต้องรู้เกี่ยวกับ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี" จาก "ธนาคารออมสิน" หลังเปิดให้ "ฝากเงิน" ดอกเบี้ยสูงสุด 10.80% ที่มาพร้อมดอกจัน

"ธนาคารออมสิน" เปิดรับฝากเงินประเภท "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี" ให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแบบขั้นบันได สูงสุด 10.8% ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 108 วัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งหมด 1.08% ต่อปี วงเงินรับฝากรวม 3,000 ล้านบาท

ก่อนที่จะสมัครลงทะเบียนจองสิทธิการฝากเงินในโครงการนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนดูเงื่อนไขสำคัญของการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการแบบไม่เข้าใจผิด 

  •  8 เงื่อนไขการฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี "ธนาคารออมสิน" 

1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

2. แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และฝากเงินได้ที่ธนาคาร "ออมสิน" ทุกสาขา ภายในวันที่ 1 เม.ย. 64 เท่านั้น

3. ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อสกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น

4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ฝาก ต้องไม่เกิน จำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

วันที่ 1 – 80 : 0.25% ต่อปี

วันที่ 81 – 100 : 0.50% ต่อปี

วันที่ 101 – 108 : 10.80% ต่อปี*

นั่นหมายความว่าหากฝากครบเวลา 108 วัน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.08% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.27% ต่อปี) ไม่ได้รับดอกเบี้ย 10.80% ตลอดการฝากเงิน อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

5. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เม.ย. 64 เท่านั้น

6. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล

7. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน

8. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม

  •  วิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี 

ลงทะเบียนจอง "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี" ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30–20.00 . หรือวงเงินจองสิทธิจะหมด รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ดังนี้

  • วันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
  • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท

สามารถจองสิทธิ ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ

1. Line Official : @GSBSociety

2. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน "www.gsb.or.th" หรือ คลิกที่นี่ 

161666211375

161666165664