"กรีนพีซ" เก็บ "ขยะพลาสติก"ตรวจสอบแบรนด์ที่บางกะเจ้า

"กรีนพีซ" เก็บ "ขยะพลาสติก"ตรวจสอบแบรนด์ที่บางกะเจ้า

อาสาสมัคร "กรีนพีซ" 40 คน ร่วมเก็บ "ขยะพลาสติก"บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า เพื่อ"ตรวจสอบแบรนด์สินค้า"จากขยะพลาสติก (Brand Audit)

  • "กรีนพีช"ลงพื้นที่ "ตรวจสอบแบรนด์สินค้า"จากขยะพลาสติก

การ "ตรวจสอบแบรนด์สินค้า"จาก "ขยะพลาสติก"เป็นกิจกรรมที่ "กรีนพีซ" ประเทศไทย จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ เพื่อผลักดันให้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) เป็นมาตราการที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

โดยให้ผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อแก้ปัญหามลพิษพลาสติกที่มีมากขึ้น

พิชามญชุ์ รักรอด หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่ายังคงพบเจอขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่อนข้างมาก "ขยะพลาสติก" ประเภทดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ "สิ่งแวดล้อม" สัตว์น้ำ หรือสัตว์ป่าเท่านั้น

  • "กรีนพีซ" เชื่อข้อมูลตรวจสอบ "ขยะพลาสติก"มีประโยชน์ต่อสังคม

แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงและกลายเป็นภาระต่อชุมชน รวมถึงคนหรือหน่วยงานที่ต้อง "จัดการขยะ" เรามีต้นทุนที่มองไม่เห็นนั่นคือค่าใช้จ่ายในการจัดการบรรจุภัณฑ์เหล่านี้หลังจากกลายเป็นขยะ คำถามคือ นี่เป็นความรับผิดชอบของ "ชุมชน" หรือหน่วยงานเก็บขยะหรือ และทำไมผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์สินค้านั้น ๆ ไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการเก็บกวาดหรือ "จัดการขยะ" ที่ตนเองผลิตขึ้นมา

"กรีนพีซ" เชื่อว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ "ขยะพลาสติก" ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้คนในสังคมเห็นว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหามลพิษประเภทใด และแบรนด์ใดบ้างที่มีส่วนรับผิดชอบ

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการรณรงค์สร้างความตระหนักเป็นสิ่งสำคัญ แต่การลด "ปัญหามลพิษ" พลาสติก ไม่อาจทำได้ด้วยการรณรงค์กับผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว "กรีนพีซ"เรียกร้องให้ผู้ผลิตสินค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและ "สิ่งแวดล้อม" โดยเน้นการลดใช้พลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสินค้า คิดค้นระบบหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ของตน

รวมถึงการหาแนวทาง"จัดการขยะ"ที่เกิดจากสินค้าของตนเอง และเรียกร้องให้ภาครัฐมีส่วนรับผิดชอบต่อวิกฤตมลพิษพลาสติกโดยการมีมาตรการทางกฎหมายในการจัดการ "ขยะพลาสติก"และการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตขึ้น เพื่อให้การแก้ไขวิกฤตมลพิษเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกภาคส่วน

  • รณรงค์ลดใช้ "พลาสติก" ผ่านการ "ตรวจสอบแบรนด์สินค้า"

กิจกรรมเก็บขยะและ "ตรวจสอบแบรนด์สินค้า"จาก "ขยะพลาสติก"เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ร่วมกันของหลายองค์กรทั่วโลก ภายใต้การเคลื่อนไหว Break Free From Plastic เพื่อรณรงค์ลดใช้ "พลาสติก"ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ข้อมูลจากการตรวจสอบ "ขยะพลาสติก"ในวันนี้จะถูกรวบรวมเพื่อตรวจสอบและระบุ "แบรนด์สินค้า"ที่พบมากที่สุดจาก "ขยะพลาสติก"ที่เก็บได้ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้

สามารถดูข้อมูลการตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติกโดยกรีนพีซ ประเทศไทย ปี 2561-2563 ได้ที่ https://www.greenpeace.org/thailand/tag/plastic/

ชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะและตรวจสอบ "แบรนด์สินค้า" จาก"ขยะพลาสติก" (Brand Audit) สามารถติดต่อกรีนพีซเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดกิจกรรมร่วมกันได้ที่ [email protected]