ยกเลิกแต่งตั้ง 'อมร มีมะโน' เป็นขรก.การเมือง

ยกเลิกแต่งตั้ง 'อมร มีมะโน' เป็นขรก.การเมือง
19 มีนาคม 2564
7,937

ธรรมนัส ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอยกเลิกแต่งตั้ง "อมร มีมะโน" เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หลังจากมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ และ 3. นายสมชาย สาโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

ล่าสุด วันที่ 18 มี.ค.64 มีหนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

โดย "ยกเลิก" การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1) นายอมร มีมะโน
2) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์

161613289171

สำหรับในหนังสือฉบับเต็ม ปรากฏข้อความดังนี้ 

เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่เสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 รายดังนี้

1) นายอมร มีมะโน

2) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์

3) นายสมชาย สาโรวาท (เสนอแต่งตั้งแทน นายทองจันทร์ จันเต) นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 รายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าพเจ้าเสนอเห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนนวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นายอมร มีมะโน

2) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ลงชื่อ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจแก่คนในวงการตลาดทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก นายอมร มีมะโน ในอดีตเคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวโทษพร้อมพวก 40 ราย ใน คดีสร้างราคาหุ้น AJD และให้ชำระค่าปรับรวมกันกว่า 1,700 ล้านบาท

โดย นายอมร เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA

ส่วน นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ เป็นเจ้าของ หนังสือพิมพ์ โปลิสนิวส์ และเคยเป็นกรรมการตรวจสอบ AJA

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง