'เราชนะ' ขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่ม 'ไม่มีสมาร์ทโฟน' ถึง 26 มี.ค.

'เราชนะ' ขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่ม 'ไม่มีสมาร์ทโฟน' ถึง 26 มี.ค.

"เราชนะ" ขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่ม "ไม่มีสมาร์ทโฟน" หรือกลุ่มพิเศษ ถึง 26 มี.ค.2564 พร้อมเปิดวิธีการลงทะเบียนง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว กับธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. และจุดบริการเคลื่อนที่ และเปิดรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมมีอะไรบ้าง?

อัพเดทมาตรการ "เราชนะ" แม้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร และอื่นๆ ได้ลงทะเบียนเราชนะผ่าน www.เราชนะ.com และรับสิทธิวงเงินเยียวยา 7,000 บาท ที่แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปบ้างแล้ว แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ทั้งไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ ที่ภาครัฐยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่า มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนกลุ่ม "ไม่มีสมาร์ทโฟน" รอบที่ 2 ออกไปอีก จากเดิมถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 ขยายไปจนถึงวันที่ 26 มี.ค.2564 เมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะต้องรอเวลาเพื่อตรวจสอบสถานะว่าได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิ ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่ชัด

 • ลงทะเบียนเราชนะ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" ไปที่ไหนได้บ้าง?

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถนำ "บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด" เพียงใบเดียว ไปลงทะเบียนเราชนะได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1.สาขาธนาคารกรุงไทย

2.สาขาธนาคารออมสิน

3.สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563 กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ 

 • ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน"

ทั้งนี้เมื่อไปตามสถานที่ที่รับลงทะเบียน ทั้งสถาบันธนาคารและจุดบริการเคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงทะเบียนให้ผ่าน www.เราชนะ.com โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้หลักฐานเพียงอย่างเดียว คือ บัตรประชาชน แต่จะต้องเป็นบัตรประชาชนรูปแบบสมาร์ทการ์ด หากไม่มีสามารถ ต้องติดต่อขอดำเนินการเปลี่ยนบัตรใหม่

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุในการลงทะเบียนเราชนะ ได้แก่ 

 • ชื่อ นามสกุล 
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น (ซึ่งอาจเป็นเจ้าตัวหรือบุคคลในครอบครัวได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทร)

ส่วนขั้นตอนการ "ยืนยันตัวตน" ผ่านเครื่องมือของธนาคารกรุงไทย (เครื่อง EDC) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • เสียบบัตรประชาชนเข้าไป
 • กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะ
 • ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า 
 • ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ทั้งนี้แม้จะยังไม่มีการกำหนดวันเวลาที่จะให้ผู้ลงทะเบียนได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิเราชนะ แต่มีขั้นตอนดังนี้

 • วิธีตรวจสอบสิทธิเราชนะ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูล "เช็คสิทธิเราชนะดังนี้

หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก "ตรวจสอบสถานะ

หาก "ได้รับสิทธิเราชนะ" ระบบจะแจ้งว่า "ท่านได้รับสิทธิเราชนะ" และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

 • ใช้สิทธิเราชนะที่ไหนได้บ้าง?

1.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2.ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา

4.จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563 กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการและวันที่เปิดให้บริการแต่ละจุดบริการ ได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/609 หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เบอร์ 0-2111-1144