การเงิน

ตรวจผลสลากออมทรัพย์ 'ธ.ก.ส.' ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ตรวจผลสลากออมทรัพย์ "ธ.ก.ส." ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ตรวจผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที 13 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้งที่ 37 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 22 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 7 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 19 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง PP 4 4 3 4 2 8 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RP 4 4 3 4 2 8 2

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ณ2 4 4 3 4 2 8 2

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 น6 4 4 3 4 2 8 2

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ม9 4 4 3 4 2 8 2

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งF 4 4 3 4 2 8 2

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

4 4 3 4 2 8 2

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

4105390   6563468    8355651

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

1 3 4 3 7 6

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

7 6 2 2

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

0289224 2732310 5485533 7594289 9250904
1492592 3256978 7079271 8852707 9919944

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

1042245 1447583 2552025 2629448
2680934 3630693 6025955 9296670
3074783 5029011 6741343 9504095
3094281 5169518 8386115 9510352
3609426 5769131 8550828 9709625

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 5,000 บาท

0024071  0782558  1623917  2685763
0097349  0893430  1796412  2703787
0146328  0978660  1803844  2720997
0168600  0979555  1958734  2742816
0177946  1028981  2119931  2778700
0286363  1084282  2126432  2786514
0292510  1218652  2137285  2968404
0481406  1265235  2244867  2970389
0636487  1444297  2321433  3268127
0650883  1459855  2368780  3274631
0767288  1599393  2486729  3319395
3344260  5311034  6410841  8174050
3470961  5408845  6462789  8236657
3636703  5409441  6592169  8328006
3919508  5442117  6772155  8381007
4098343  5542753  6817792  8506200
4119115  5571820  6948568  8776481
4299057  5712206  7027911  8819160
4301302  5767054  7199912  8937170
4309833  5787268  7214746  9032735
4472413  5827326  7406630  9674219
4573396  5988757  7431475  9684365
4620720  6057100  7546968  9700259
4792760  6250584  7602129  9875136
5144993  6356995  7780289  9877736

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ณกฅซ 4282