ประกาศราคาแร่ (10 มี.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (10 มี.ค.64)
10 มีนาคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
68

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564

(บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                    เมตริกตันละ       797,120.00

2.ตะกั่ว                                   เมตริกตันละ         60,320.00

3.ทองคำ                                 กรัมละ                 1,702.13

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์        เมตริกตันละ        467,810.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง