ทปอ.ยืนยันไม่เลื่อนสอบ TCAS64

ทปอ.ยืนยันไม่เลื่อนสอบ TCAS64

ผู้จัดการระบบTCAS64 ทปอ.ยืนยันไม่เลื่อนสอบ เหตุกระทบหลายฝ่าย ทุกปีมีเด็กพร้อม-ไม่พร้อม ผู้สมัครทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

จากกรณีกระแสโซเซียลมีเดียขอให้มีการเลื่อนการสอบระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือTCASปี 2564 พร้อมขอให้ติด#dek64 และ#เลื่อนให้กันได้มั้ย

ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบTCAS64 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงว่าขอยืนยันตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) ได้ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS

ด้วยให้เหตุผลว่า ระบบTCAS64 เป็นระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้สมัครทุกคนได้รับทราบข้อมูล ที่ใช้ในการคัดเลือกรวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของตนเองล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องแล้ว

161511244553

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการคัดเลือกกลางได้พยายามที่จะดูแลผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการตัดสินใจที่อยู่บนหลักการที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน ซึ่งการสมัครสอบครั้งนี้มีผู้สมัครกว่า 3 แสนคน ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมของทุกคน

อีกทั้งได้มีการจัดทำประกาศปฎิทินการดำเนินงานล่วงหน้าให้รับทราบทั่วกันไม่น้อยกว่า 7 เดือน (ประกาศเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563) ซึ่งผู้เรียนในระดับม.ปลายได้มีข้อมูล วางแผนและเตรียมความพร้อมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ภาคเรียน

161511244688

นอกจากนั้น หากมีการเลื่อนสอบจะกระทบต่อการเลื่อนสอบอื่นๆ อย่าง การสอบ กสพท หากมีการเลื่อนสอบTACS กสพท.ก็ต้องเลื่อนสอบไปด้วย ก็จะทำให้การสอบใบวิชาชีพต้องเลื่อนไปด้วย ส่งผลให้ไม่มีแพทย์จบใหม่ไปทำงาน ดังนั้น การเลื่อนสอบต้องมองภาพรวมของทั้งหมด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต้องเป็นลูกโซ่ กระบวนการเรียกร้องต้องดูว่าเป็นความต้องการและจำเป็น หากเป็นความต้องการก็ต้องมองให้ครบทุกมิติ

"การแก้ปัญหาเลื่อนสอบ อาจจะไม่ใช้ทางออกทั้งหมด เพราะการแก้ปัญหา ต้องไม่ไปสร้างปัญหาอื่นๆ เพิ่ม การสอบเป็นเรื่องของความพร้อม ซึ่งในการสอบTCAS ทุกปีจะมีทั้งผู้ที่พร้อม และไม่พร้อม ซึ่งจะมาอ้างเรื่องการสอบเป็นความไม่พร้อม คงไม่ยุติธรรมแก่คนที่เตรียมตัวมาพร้อม ฉะนั้น อยากให้น้องๆ แทนที่จะมาขอให้เลื่อนสอบ ใช้เวลาดังกล่าวไปเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด และตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาวะเดียวกัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ  อย่าใช้โซเซียลโหนกระแส การเลื่อนสอบอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้" ดร.พีระพงศ์ กล่าว

161511244587