‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทรงเป็นอาจารย์ (พิเศษ) หลักสูตร ‘การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย’

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ทรงเป็นอาจารย์ (พิเศษ) หลักสูตร ‘การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย’
6 มีนาคม 2564
340

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” ทรงเป็นอาจารย์ (พิเศษ) หลักสูตร “การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

161504197796

วันนี้ (6มี..64) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นอาจารย์ (พิเศษ) หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 กองการฝึกกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเผยแพร่ข้อความ ผ่านเพจ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่นักเรียนนายเรือ

วันนี้ 6 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จมาทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ทรงบรรยายหัวข้อการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร  กองการฝึก กองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ  พลตรี เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ รักษาราชการ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และพลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เฝ้าฯรับเสด็จ

161504197817

กองทัพเรือ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ทรงบรรยายหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยแก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 โดยมีนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 71 นาย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี จัดการอบรม อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึกกองเรือยุทธการ ระหว่างเวลา 09.00 . –12.00 . มีหัวข้อการอบรมที่สำคัญได้แก่ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการบรรยายพิเศษการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

ภาคปฏิบัติ จะเป็นการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่างเวลา14.00 . – 16.00 .

จากนั้นเวลา 14.00 . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จถึงบริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เฝ้ารับเสด็จ

161504198079

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในภาคปฏิบัติ  เพื่อให้นักเรียนนายเรือซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคต มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริ  ให้มีการรณรงค์การดำน้ำเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ทะเล" ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง