การเงิน

กยศ.เผยลูกหนี้ผิดนัดชำระกว่า7.85หมื่นล้าน

กยศ.เผย​ ลูกหนี้กองทุนผิดนัดชำระหนี้ถึง 45% หรือกว่า​ 7.85​ หมื่นล้านบาท​ ขณะที่​ ปีนี้กำลังติดต่อขอนายจ้างลูกหนี้ตัดเงินเดือนชำระหนี้ตรง 9.29 หมื่นแห่ง จำนวนลูกจ้าง 4.66 แสนราย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)​เปิดเผยว่า​
ปัจจุบันมีลูกหนี้กองทุนชำระหนี้คืนตามปกติ 55% ส่วนที่ผิดนัดมีอยู่ 45% โดย 55% ที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ คิดเป็นจำนวนราย 2.7 ล้านราย และ 45% ที่ผิดนัดชำระหนี้ คิดเป็น 2.2 ล้านราย โดยเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้คิดเป็นประมาณ 7.85 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้​ ในช่วง 20 ปีของกองทุนนี้ มีการให้กู้ออกไปแล้วเกือบ 6 ล้านคน คิดเป็นเงินที่ปล่อยกู้ 6.55 แสนล้านบาท และในปีงบประมาณ 2564 กยศ.ก็เตรียมวงเงินปล่อยกู้อีก 3.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นจำนวนรายที่จะได้รับเงินกู้ 6.2 แสนราย

"ในปัจจุบัน กยศ.ไม่จำเป็นต้องของบประมาณจากรัฐบาล มาใช้ในการปล่อยกู้ให้กับนักเรียนแล้ว เนื่องจาก​ มีรายได้จากการชำระหนี้คืนในแต่ละปีหลายหมื่นล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2563 ได้รับการชำระหนี้คืนมา 2.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับชำระหนี้คืนมา 3 หมื่นล้านบาท"

สำหรับประเด็นที่ตามกฎหมาย กยศ.กำหนดให้นายจ้าง ที่มีลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของ กยศ.จะต้องทำหน้าที่หักเงินชำระหนี้กองทุนกู้ยืม เหมือนการกรณีที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรนั้น นายชัยณรงค์ กล่าวว่า แม้กฎหมายจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้าง และหากไม่ดำเนินการมีความผิดต้องถูกปรับด้วยนั้น แต่ในทางปฏิบัติ กยศ.ก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด หากนายจ้างมีปัญหาอุปสรรคในการหักเงินเดือนลูกจ้างนำส่ง

ทั้งนี้ ลำดับการหักเงินเดือนของลูกจ้าง ตามกฎหมาย กำหนดให้นายจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนเป็นอันดับแรก​ ต่อมาคือการหักนำส่งกองทุนประกันสังคม และลำดับที่สาม​ คือ การหักเงินนำส่งกองทุนกยศ. ซึ่งหากลูกจ้างรายใดมีปัญหาด้านรายได้ สามารถติดต่อของลดการหักเงินนำส่ง ผ่าน Application connect ของ กยศ.ได้ ซึ่งต่ำสุดสามารถผ่อนชำระได้ 100 บาท/เดือนหากมีปัญหาด้านรายได้

ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชน และราชการ ที่มีลูกกหนี้ของ กยศ.เป็นพนักงานอยู่ ประมาณ 1.07 แสนแห่ง คิดเป็นจำนวนรายลูกหนี้ กยศ 1.73 ล้านราย อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กยศ.ได้ทยอยแจ้งให้บริษัทและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการหักเงินเดือนลูกจ้าง ส่ง กยศ แล้วเพียง 1.48 หมื่นแห่งเท่านั้น เป็นจำนวนรายลูกหนี้ที่ถูกหักเงินเดือน 1.26 ล้านราย

ทั้งนี้ กยศ.อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นลูกหนี้ กยศ.ต้องหักเงินนำส่งกองทุนอีก 9.29 หมื่นแห่ง คิดเป็นจำนวนลูกจ้างที่จะถูกหักเงินเดือนอีก 4.66 แสนราย