ตัวแทนส.ค.ท. ส่งข้อมูล ชงแกนนำพท.ยื่นสอบ'ณัฏฐพล'

ตัวแทนส.ค.ท. ส่งข้อมูล ชงแกนนำพท.ยื่นสอบ'ณัฏฐพล'
4 มีนาคม 2564
156

ตัวแทนส.ค.ท. ส่งข้อมูล ชงแกนนำพท.ยื่นสอบ'ณัฏฐพล'

ที่รัฐสภา วันนี้(4มี.ค.) ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท) ทั่วประเทศกว่า 100 คน เข้าพบผู้บริหารพรรคเพื่อไทย เสนอข้อมูลเพิ่มดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาต่อไป หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยมีแกนนำพรรครับข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็น อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ และนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน เพื่อขอบคุณและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะใช้ยื่นดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายในหลายประเด็น

นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์ สมาคมครู แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพรรคเพื่อไทย ที่ได้รอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงประเด็นครู เพื่อเรียกร้องให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และกล่าวถึงคุณสมบัติของ รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ ว่า 7 ปีที่ผ่านมาหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ประเทศไทยมี รมว.ศึกษาธิการ มาแล้ว 4 คน มีทั้ง ทหารเรือ ทหารบก นายแพทย์ และนักธุรกิจ แต่ระบบการศึกษาของชาติก็ยังไปไม่ถึงไหน และยังไม่ได้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาอย่างจริงจังเข้ามาบริหารงานเลย

ดังนั้นทางสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องมีความกล้าหาญ ต้องกล้าตัดสินใจที่จะเลือกคนที่ดี ที่เหมาะสมเข้าคุมกระทรวงศึกษาธิการ นั่นคือบุคคลที่เป็นนักการศึกษา หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการศึกษามาบ้าง ซึ่งก็เข้าใจว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นเรื่องของการเมือง แต่ก็อยากให้นายกฯ เลือกคนให้เหมาะกับงานด้วย

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ยื่นข้อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี 5 ข้อ ถึงคุณสมบัติของ รมว.ศึกษาฯ คนใหม่ คือ 1.ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
4.ต้องให้ความสําคัญของวิชาชีพครู
5.ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลัก สิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ตัวแทนจากสมาคมสมาพันธ์ครูฯ ยังแสดงความกังวลในอีกหลายประเด็น ทั้งกรณีที่สภาวิชาชีพครูไม่มีสัดส่วนของบุคลากรครูเข้าไปร่วมทำหน้าที่ รวมถึงการโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง

ขณะที่นายสมพงษ์ ระบุว่าให้ความเคารพกับอาชีพครูมาโดยตลอด เพราะถ้าไม่มีครู ตนก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ เราได้รับการฝึกปรือจากครู ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ ทำหน้าที่สร้างลูกหลานให้มาสร้างชาติในอนาคต
ส่วนการทำงานในสภาฯ ของพวกเรา ที่ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค มีความตั้งใจอย่างมากที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในเวลาที่ผ่านมา ชี้จุดอ่อนให้รัฐบาลได้เห็น

พรรคฝ่ายค้านทำงานด้วยความสามัคคี แบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน แต่คงมีอีกหลายเรื่องที่อาจยังไม่ได้อภิปรายในสภาฯ เนื่องจากมีเวลาจำกัด แต่หลังจากนี้ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 มี.ค. เป็นต้นไป พรรคเพื่อไทยจะไปยื่นเรื่องดำเนินการเอาผิดกับรัฐมนตรี ในประเด็นต่างๆ ตามที่ได้นำเสนอผ่านสื่อมวลชน ตนอยากขอให้ทุกคนเชื่อมั่น และไว้วางใจการทำงานของพวกเรา

ด้านนายประเสริฐ จันทรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน โดยมีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน เป็นแกนนำหลัก เพื่อติดตามเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการต่อ ทั้งเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ และการเปิดรับหลักฐานการทุริตที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ พรรคเพื่อไทยจึงขอเป็นที่พึ่งที่หวัง คืนศักดิ์ศรีความเป็นครูให้กระทรวงศึกษาธิการกลับมาเป็นที่พึ่งที่หวัง สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมให้กับครูทั่วประเทศอีกครั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง