‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาส ‘วันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาส ‘วันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย’
3 มีนาคม 2564
234

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น”อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาส “วันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย” ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายรูเมน ราเดฟ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย

กรุงโซเฟีย

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกัน             อย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับไมตรีจิตมิตรภาพให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน ให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง