‘รมต.ต่างประเทศอาเซียน’ ถกสถานการณ์ ‘เมียนมา’

‘รมต.ต่างประเทศอาเซียน’ ถกสถานการณ์ ‘เมียนมา’
2 มีนาคม 2564
296

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” ย้ำอาเซียนเป็นแกนกลางสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ขณะที่รัฐมนตรีบางประเทศร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมขังทางการเมือง เปิดให้ยูเอ็นเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ทุกภาคส่วน

นายดอน ปรมัตวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting) ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 มี.ค. 2564 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ซึ่งมีดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม คนที่สองเป็นประธานการประชุม โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมพร้อมเพรียง รวมถึงเมียนมาด้วย 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นข้อริเริ่มของอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายร่วมต่าง ๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 การดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ

161469591694

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจากฝ่ายเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและแผนงานเพื่อนำประเทศกลับสู่สถานการณ์ปกติ โดยที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมา และขอให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้น ความยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงดำเนินการใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้น ให้การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของทุกฝ่าย และแสวงหาทางออกโดยสันติ

ที่ประชุมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกที่สันติผ่านการเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา ในการนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างยืนยันความพร้อมของอาเซียนในการสนับสนุนเมียนมาให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ ด้วยวิธีการเชิงบวก สันติ และสร้างสรรค์

161469593180

“ประเทศสมาชิกบางประเทศได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทางการเมือง และเปิดให้ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมามีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุและกล่าวว่า ในส่วนของไทย นายดอนให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลาง และเน้นย้ำว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเมียนมาต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาในเมียนมาอย่างสันติและยั่งยืน เพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนเมียนมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่องการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนโดยใช้เงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการจัดทำ ASEAN Travel Corridor Arrangement เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันในอาเซียน

ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาคำขอเข้าเป็นคู่เจรจาอาเซียนของภาคีภายนอกเพื่อให้การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน สนับสนุนหลักการและเจตนารมณ์ของอาเซียน และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมดังกล่าว ประธานอาเซียนได้ออกแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ มีเนื้อหาสาระสำคัญ เน้นดำเนินการ และติดตามพัฒนาการที่หลากหลาย ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2568 

161469578263

161469579145

161469580139

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง