สุพัฒนพงษ์ ยันเศรษฐกิจปีนี้ โต4 %  ปรับแผนดึงนักลงทุนอุตฯเป้าหมาย

สุพัฒนพงษ์ ยันเศรษฐกิจปีนี้ โต4 %   ปรับแผนดึงนักลงทุนอุตฯเป้าหมาย

“สุพัฒนพงษ์” ยังหวังศก.ปีนี้โต4% เรียก “มล.ชโยทิต” หัวหน้าทีมลงทุนทำแผนเชิงรุกดึงอุตฯเป้าหมาย ปรับมาตรการภาษี ด้านสำนักงบฯเตรียมชงปี 65 เข้า ครม.อีก 2 สัปดาห์หน้า

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณดีขึ้นในหลายๆด้านต่อเนื่องจากไตราส4 ของปีที่ผ่านมา ส่วนการลงทุนในปีนี้ มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน โดยรัฐบาลอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ทั้งมาตการภาษี และการลดอุปสรรค ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Ease of doing business  ซึ่งได้หารือกับ มล.ชโยทิต กฤดากร หัวหน้าทีมชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ คาดว่าปลายเดือน มี.ค.นี้ จะมีความชัดเจนในเรื่องของแผนการดึงดูดการลงทุนที่ต้องทำในเชิงรุกเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่มีแผนดึงดูดการลงทุนเช่นกัน

" หากสามารถบริหารในเรื่องต่างๆได้ตามที่วางแผนไว้ก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในระดับ 4% แม้สำนักงานเศรษฐกิจต่างๆจะคาดการณ์เศรษฐกิจที่ประมาณ 2.7 - 3%" 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ กล่าวว่า ใน2 สัปดาห์หน้าจะเสนอให้ครม.พิจารณางบประมาณปี 65 กรอบโดยรวมจะปรับลดลง 1.8 แสนล้านบาท จากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ในปีนี้ ลดลงต่อเนื่อง ทำให้รายได้หายไป 3 แสนล้านบาท

“งบฯปี65 จะให้ความสำคัญกับความจำเป็นและความสามารถในการเบิกจ่าย รายการใดที่สามารถชะลอออกไปได้ ต้องชะลอไปก่อน ส่วนของงบลงทุนฯจะคงไว้ 6.2 แสนล้านบาทใกล้เคียงปี64 ซึ่งเท่ากับสัดส่วน 20% ของงบประมาณในภาพรวม ”

ขณะงบประมาณสำหรับกลุ่มเปราะบาง ประกันสังคม ประกันสุขภาพ จะไม่ลด รวมทั้งจะตั้งงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 9 หมื่นล้านบาท เช่นภัยธรรมชาติ โควิด  เป็นต้น