ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 17)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 17)
1 มีนาคม 2564
52,119

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 17) เช็คที่นี่!

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 17) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 17) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้สุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  12,050.59 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,791.00 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,916.68 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,221.75 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 17 ในวันที่  1 มีนาคม 2564  ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                  ตันละ 1,949.41 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ 209.00 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ 83.32 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ 778.25 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

ลงชื่อ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานอนุกรรมการกำกับดูและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

161459632291

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง