'เงินเยียวยาลูกจ้างราชการ' เช็คข้อมูลสรุป 4 ข้อ คลังย้ำกลุ่มสุดท้ายแล้ว

'เงินเยียวยาลูกจ้างราชการ' เช็คข้อมูลสรุป 4 ข้อ คลังย้ำกลุ่มสุดท้ายแล้ว
1 มีนาคม 2564
3,455

ตรวจสอบ มาตรการแจกเงินช่วยเหลือ "เงินเยียวยาลูกจ้างราชการ" เช็คข้อมูลสรุป 4 ข้อ คลังย้ำกลุ่มสุดท้ายแล้ว

กระแสความสนใจ กรณีมาตรการแจกเงินช่วยเหลือ "เงินเยียวยาลูกจ้างราชการ" ซึ่งวันนี้ (1 มี.ค.2564) มีความชัดเจนขึ้น กระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงว่า กำลังพิจารณาการเยียวยากลุ่มลูกจ้างราชการที่มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

โดยยังไม่สรุปว่า จะใช้ฐานเงินเดือนใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่ย้ำกระทรวงการคลังพิจารณาที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้  เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ยังมีงานทำและมีรายได้สม่ำเสมอ เพียงแต่ว่ามีรายได้น้อย

เปิดเหตุผลจ่าย "เงินเยียวยาลูกจ้างราชการ" สรุปคลัง 4 ข้อดังนี้

1. ที่ผ่านมารัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิดต่อประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีรายได้น้อย เช่น แรงงานอาชีพอิสระอยู่นอกระบบประกันสังคมและ กบข. และแรงงานในระบบประกันสังคมที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาทแล้ว จึงต้องดูแลลูกจ้างในระบบราชการ ที่มีรายได้น้อย มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน

2. กลุ่มลูกจ้างหน่วยงานราชการ ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน มีประมาณ 1.37 แสนคน

3. เงินเยียวยาที่จะให้กับกลุ่มลูกจ้างหน่วยงานราชการ จะได้ไม่เท่ากับคนที่ได้รับในโครงการเราชนะ

4. วงเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างหน่วยงานราชการ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา กรมบัญชีกลางกำลังพิจารณาในเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเยียวยากลุ่มนี้ จะถือเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้ว

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การแจกเงินเยียวยารอบใหม่ในโครงการเราชนะ ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในเรื่องรายได้ของคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ที่สำคัญคือ กำหนดว่าจะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 3 แสนบาท และมีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไม่เกิน 5 แสนบาท เงินในบัญชีเงินลงทุนหรือในสลากออมสินไม่นับรวม

ส่วนคนในระบบประกันสังคมที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 4 พันบาทนั้น เงื่อนไขสำคัญ จะต้องไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท ส่วนจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ หรือทั้งปีมีรายได้เท่าไหร่นั้นไม่ได้นับรวม

ข้อมูล - ลูกจ้างราชการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง