กลยุทธ์โซ่อุปทานเพื่อการจัดการสีเขียว

กลยุทธ์โซ่อุปทานเพื่อการจัดการสีเขียว
2 มีนาคม 2564 | โดย รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
204

แนวทางการแก้ปัญหาการขาดความร่วมมือจากสมาชิกในโซ่อุปทานควรเริ่มจากการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานเป็นอันดับแรก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง