รู้จัก 'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร รัฐ 'เยียวยา' อะไรบ้าง?

รู้จัก 'ประกันสังคม' ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร รัฐ 'เยียวยา' อะไรบ้าง?

ทำความรู้จักผู้ประกัน "ประกันสังคม ม.33" "ประกันสังคม ม.39" "ประกันสังคม ม.40" พร้อมสิทธิรับเงินเยียวยา "เราชนะ" "เรารักกัน" จากภาครัฐ

ถึงเวลารับเงิน "เยียวยา" ของ "ประกันสังคม มาตรา 33" หรือ "ประกันสังคม ม.33" ภายใต้โครงการ "ม.33 เรารักกัน" หลังจากที่ "ประกันสังคม มาตรา 39" และ "ประกันสังคม ม.40" ทยอยรับเงินเยียวยาจากโครงการ "เราชนะ" กันไปแล้ว

เมื่อมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจกำลังสับสนว่า ประกันสังคมแต่ละมาตราต่างกันอย่างไร แล้ว "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ได้รับการ "เยียวยา โควิด-19" จากภาครัฐอย่างไรบ้าง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

เพื่อไม่เป็นการสับสน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปดูความแตกต่างของผู้ประกันตนประกันสังคมทั้ง 3 มาตรา พร้อมทั้งสรุปการจ่ายเงินเยียวยาของภาครัฐให้กับผู้ประกันตนมาตราต่างๆ ทั้งโครงการ "ม.33 เรารักกัน" และโครงการ "เราชนะ" ให้มองเห็นชัดๆ ดังนี้

161374948360

  •  มาตรา 33 

คุณสมบัติ
- พนักงานเอกชนทั่วไป
- ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

เงินสมทบ
5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์
- ว่างงาน
- เจ็บป่วย 
- คลอดบุตร
- สงเคราะห์บุตร
- ทุพพลภาพ 
- ชราภาพ 
- เสียชีวิต

การสมัคร นายจ้างดำเนินการให้

  •  มาตรา 39 

คุณสมบัติ
- ลาออกจากพนักงานเอกชนแล้ว
- เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
- ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน
- ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

เงินสมทบ 432 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์
- เจ็บป่วย 
- คลอดบุตร
- สงเคราะห์บุตร
- ทุพพลภาพ 
- ชราภาพ 
- เสียชีวิต 

การสมัคร สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

  •  มาตรา 40 

คุณสมบัติ
- อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย
- ไม่มีนายจ้างประจำ
- อายุ 15-65 ปี

เงินสมทบ
ทางเลือก 1 : 70 บาท/เดือน
ทางเลือก 2 : 100 บาท/เดือน
ทางเลือก 3 : 300 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์
ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

การสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
- สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

  •  "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ได้ "เงินเยียวยา" อะไรจากรัฐบ้าง? 

161397786464