‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เตรียมตัว! คลัง เปิดลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่ปีนี้

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เตรียมตัว! คลัง เปิดลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่ปีนี้
19 กุมภาพันธ์ 2564
72,781

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เพื่อทบทวนสิทธิสำหรับรายเดิมและเปิดรับรายใหม่ โดยจะนำรายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาแทนรายได้ส่วนบุคคล คาดจะเปิดรับลงทะเบียนได้ภายในปีนี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงการคลัง จะมีการทบทวนสิทธิผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามาเรื่อยๆ เนื่องจาก ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-1

“เราจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตอนนี้กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องดูเรื่องระบบก่อน ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะเปิดลงทะเบียนหลังจากช่วงที่โครงการเราชนะจบเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จะพยายามทำให้เต็มที่ โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆ คือ เรื่องของรายได้ โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด”

สำหรับโครงการเราชนะในส่วนประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐยังตกหล่นอยู่ ดังนั้น จึงมองว่าควรมีการทบทวนสิทธิเกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเดือนมี.ค.64 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่วไป เข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลของประชาชนด้วย เนื่องจาก ที่ผ่านไม่ได้มีการเปิดทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมานานกว่า 2-3 ปีแล้ว

“เดิมจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.64 ที่ผ่านมา แต่เจอโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จึงชะลอออกไปก่อน โดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในเดือนมี.ค.64 กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำ เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง”

ทั้งนี้ กลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัคร ก็จะถูกคัดกรองออกไป”

สำหรับการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ จะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้น เป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ในครอบครัวจำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ยังไม่สรุป จะมีการหารือเพื่อสรุปอีกครั้ง

“เมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ อย่างไรก็ดี ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลงก็มี”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: