สรุป! ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้สิทธิ 'เราชนะ' ผ่าน 'บัตรประชาชน' ได้ที่ไหนบ้าง?

สรุป! ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้สิทธิ 'เราชนะ' ผ่าน 'บัตรประชาชน' ได้ที่ไหนบ้าง?

สรุป! ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้สิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท มาตรการ "เราชนะ" ผ่าน "บัตรประชาชน" ได้ที่ไหนบ้าง?

เกาะติดมาตรการ "เราชนะ" แม้ขณะนี้การเปิดลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จะปิดการดำเนินการไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสิทธิเราชนะ และทบทวนสิทธิเราชนะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้สิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ทั้งสองกลุ่มจะเริ่มรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มงวดแรก 18 ก.พ.64 

แต่ในช่วง 15-25 ก.พ.64 กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ได้เปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือผู้ที่ประสบปัญหาอื่นๆ ได้แก่ 

- ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
- ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน
- ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ 
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

โดยการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น ได้กำหนดให้ลงทะเบียนเราชนะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนจะต้องนำ "บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด" ใช้ประกอบการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิโครงการเราชนะ โดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) พร้อมกับกำหนดรหัสเป็น PIN Code 

ซึ่งในการลงทะเบียนจะต้องระบุข้อมูลสำคัญๆ ดังนี้ 

  • ชื่อ นามสกุล 
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อได้ ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น (ซึ่งอาจเป็นตัวเองได้ อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้)

ขณะที่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องของธนาคารกรุงไทย หรือเครื่อง EDC เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • เสียบบัตรประชาชนเข้าไป
  • กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะ
  • ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า 
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
เมื่อได้สิทธิจะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ เงินเข้าทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ซึ่งงวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มี.ค.2564 จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากจ่ายตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วย และงวดถัดไปจะได้รับ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

161336549726

อย่างไรก็ตามสำหรับบัตรประชาชนที่นำไปลงทะเบียนนั้น เมื่อซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ก็ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเช่นกัน โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วม ดังนี้ (จะเหมือนกับการใช้สิทธิของผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

- ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC

- ร้านถุงเงินธงฟ้า

- ร้านค้าคนละครึ่ง

- ร้านค้าเราชนะ