'เราชนะ' ยังเปิดลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ถึง 12 ก.พ.

'เราชนะ' ยังเปิดลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ถึง 12 ก.พ.

มาตรการ "เราชนะ" ยังเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ถึง 12 ก.พ.64 และกลุ่มที่ 3 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64

สำหรับมาตรการ "เราชนะ" มาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ โดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่รัฐให้เงินเยียวยาเข้าบัตรคนจนโดยอัตโนมัติ ซึ่งเริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 5 ก.พ.2564

ขณะที่กลุ่มที่ได้สิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องตรวจสอบสิทธิว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งระบบได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะสำหรับกลุ่มนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มที่ 3 ผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร ฯลฯ กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จนถึงวันที่ 12 ก.พ.2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐเลย สิ่งที่ต้องรู้คือ เงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่มาตรการเราชนะกำหนดไว้ทั้งหมด 6 ข้อ ก่อนที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ดังนี้

161267882783

1.ต้องมีสัญชาติไทย

2.มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 

4.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

5.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 

6.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

161267901825

ทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยกดที่ปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงเราชนะ ขึ้นมา หากอ่านแล้วยินยอมตกลง ก็คลิก "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น" และกดปุ่มยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ผู้ที่ต้องการได้สิทธิเราชนะ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน

- รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน 

- วันเดือนปีเกิด

- เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ ในส่วนนี้เบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์ จะสามารถลงเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากใครที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ G-Wallet อยู่แล้ว ต้องใช้เบอร์เดิมที่มีการลงทะเบียนแอพฯ เป๋าตัง

- รหัส OTP จะได้รับที่โทรศัพท์มือถือที่กรอกเบอร์ไปในครั้งแรก

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ที่ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามสำหรับทุกกลุ่มที่ได้สิทธิเราชนะ ไม่จำเป็นต้องรีบใช้เงินเยียวยารายสัปดาห์ให้หมด เนื่องจากระบบจะทบเงินที่เหลือให้ โดยสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง