'ม.33 เรารักกัน' เช็ค 4 คุณสมบัติ 'ผู้ประกันตน มาตรา 33' ก่อนเริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ.

'ม.33 เรารักกัน' เช็ค 4 คุณสมบัติ 'ผู้ประกันตน มาตรา 33' ก่อนเริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ.

เช็ค 4 คุณสมบัติ "ผู้ประกันตน มาตรา 33" ในมาตรการ "ม.33 เรารักกัน" เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ก่อนเริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ.

"ม.33 เรารักกัน" มาตรการที่กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการมาเพื่อเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นอกเหนือจากมาตรการ "เราชนะ" ที่มีวัตถุประสงค์บรรเทาความเดือดร้อนผู้มีอยู่นอกระบบประกันสังคม อาชีพอิสระ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ "ม.33 เรารักกันระบุว่า กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เพื่อหาแนวทางการในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลจึงเยียวยารายละ 4,000 บาท และคาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

161263968448

โดยมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ "ม.33 เรารักกัน" ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ขณะเดียวกันมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว ดังนี้

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค.64

2) ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8 - 14 มี.ค.64

3) กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น"เป๋าตัง"วันที่ 15 - 21 มี.ค.64

4) ได้วงเงินผ่าน "เป๋าตัง" 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เม.ย.64

5) เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 31 พ.ค.64

161263979485

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลัง