'เราชนะ' จ่ายค่ารถไฟฟ้า 'บีทีเอส' ได้แล้ววันนี้ เช็ควิธีใช้ที่นี่

'เราชนะ' จ่ายค่ารถไฟฟ้า 'บีทีเอส' ได้แล้ววันนี้ เช็ควิธีใช้ที่นี่

เปิดขั้นตอนการใช้สิทธิ "เราชนะ" 7,000 บาท จ่ายค่ารถไฟฟ้า "บีทีเอส" ได้แล้วตั้งแต่ 5 ก.พ. 64

"เราชนะ" โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" มีความพิเศษมากกว่า "คนละครึ่ง" คือ สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคลได้ด้วย โดยหนึ่งในนั้นคือสามารถจ่ายเงินค่ารถไฟฟ้า "บีทีเอส"

บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือ โดยผู้โดยสารที่มีการลงทะเบียนในโครงการ "เราชนะ" จะสามารถเริ่มชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งประเภท บัตรโดยสารที่รับชำระผ่าน "เราชนะ" ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) สามารถมาติดต่อขอรับสิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี สำหรับกลุ่มผู้ได้สิทธิในการใช้ "เราชนะ" ชำระค่าโดยสาร "รถไฟฟ้า" คือ ผู้โดยสารถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ผู้โดยสารที่ โหลดแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมขั้นตอนการจ่ายค่ารถไฟฟ้า "บีทีเอส" แทน "เงินสด" สำหรับผู้มีสิทธิดังกล่าว เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเมนู G-Wallet และกด Banner เราชนะ 

2. เลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

3. สแกน QR เราชนะ จากเจ้าหน้าที่สถานี

4. ตรวจสอบยอดเงิน

5. ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

6. รับตั๋วโดยสาร และเดินทางได้เลย

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิใช้เงิน "เราชนะ" แต่ละกลุ่ม จะได้รับเงินตามสิทธิของตนเอง ตามไทม์ไลน์ที่โครงการกำหนด ดังนี้

161243296530

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือติดปัญหาในการเข้าร่วมโครงการขั้นตอนต่างๆ สามารถ ติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้ ตามวันและเวลาที่กำหนด

161243309080

ที่มา : กระทรวงการคลังเว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , รถไฟฟ้าบีทีเอส