เฟรเซอร์ส ฯ สวนกระแสอัตราการเช่าสูงกว่า 90% เหตุอยู่กลางเมือง-สัดส่วนผู้เช่าหลากธุรกิจ

เฟรเซอร์ส ฯ สวนกระแสอัตราการเช่าสูงกว่า 90% เหตุอยู่กลางเมือง-สัดส่วนผู้เช่าหลากธุรกิจ
1 กุมภาพันธ์ 2564
673

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล เผยโควิดกระทบน้อยเหตุอยู่ใจกลางเมือง อัตราเช่าสูงกว่า 90% สัดส่วนของผู้เช่าพื้นที่กระจายในหลายธุรกิจ เน้นรักษาฐานผู้เช่า - ปรับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มงบความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่น

นายวิทวัส คุตตะเทพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า  ในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นครั้งแรก ส่งผลกระทบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม พื้นที่จัดประชุมสัมมนา และศูนย์การค้า ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาทบทวนและปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้


ในส่วนของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีพอร์ตอาคารสำนักงานกว่า 209,000 ตร.ม. ดังนั้นในปีที่ผ่านมา จึงให้ความสำคัฐกับการบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานปี 2563  ความต้องการเช่าหรือขยายพื้นที่สำนักงานรวมลดลงกว่า 50% เมื่อเทียบกับ 1-2 ปีก่อน ( ปี2561-2562) แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการให้เช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยสูงกว่า 90% ซึ่งเป็นผลมาจากทุกอาคารของบริษัทฯ เป็นอาคารเกรด Aอยู่ใจกลางเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ อาทิ เพลินจิต สาทร พระราม 4 และสามย่าน

ขณะเดียวกันลดความเสี่ยงด้วยการกระจายสัดส่วนของผู้เช่าพื้นที่ในหลายธุรกิจ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น แม้ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับสัญญาณการขอลดพื้นที่หรือยกเลิกการเช่า แต่บริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบหากเกิดการลดพื้นที่ของผู้เช่าและธุรกิจซึ่งเป็นผู้เช่าของบริษัท


นายวิทวัส กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่  1. รักษาฐานผู้เช่าปัจจุบัน เน้นสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านการให้บริการกับผู้เช่าด้วยการจัดลำดับค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม  นอกเหนือจากนี้บริษัทไม่คิดค่าเช่าและค่าบริการในธุรกิจที่ถูกสั่งปิดตามประกาศจากภาครัฐ และมีการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณ ปรับลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น และเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัย อาทิ การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดจุดสัมผัสทั้งหมดทุกชั่วโมง  โดยไม่มีนโยบายลดพนักงาน 


  "จากสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ทำให้บริษัทสามารถรักษารายได้ และดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตและความผันผวน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีอัตราการเช่าพื้นที่ทดแทน (Replacement) ที่ดี แม้มีผู้เช่าย้ายออกก็สามารถหาผู้เช่าทดแทนได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันพื้นที่สำนักงานเป็นอาคารเกรด A อยู่ในทำเลใจกลางเมืองจึงเป็นที่ต้องการของผู้เช่า  "


ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย มีพื้นที่สำนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ และภายใต้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ได้แก่ อาคารสาทรสแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 209,000 ตารางเมตร มีพนักงานของบริษัทฯ ผู้เช่าชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศกระจายในหลากหลายธุรกิจซึ่งมีผู้ใช้บริการมากกว่า 20,000 คนต่อวัน 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง