'สุขสมรวย' ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ต้นแรก จ.อำนาจเจริญ

'สุขสมรวย' ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ต้นแรก จ.อำนาจเจริญ

"สุขสมรวย" ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ต้นแรกของ จ.อำนาจเจริญ ชูอำนาจเจริญโมเดล

สุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานติดตามความคืบหน้าการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นพ.ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ นางศิรินุช ฉายแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ รัฐวิสาหกิจชุมชนภูมิใจไทยอำนาจเจริญเพื่อพืชสมุนไพรฯ รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

161208876246

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกให้จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดนำร่องปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มการเข้าถึงในการรักษาด้วยยากัญชาอย่างปลอดภัยและถูกกฏหมาย ซึ่งมี รพ.สต. โรงพยาบาล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

161208880110

ดำเนินการ 2แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 2. โรงพยาบาลชานุมาน เพื่อวิจัยการผลิตกัญชาประโยชน์ทางการแพทย์ ภายในโรงเรือนระบบปิดตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้พื้นที่แปรรูป เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทยต่อไป

161208882844

พร้อมนี้ได้ร่วมปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์เป็นครั้งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรือนกัญชาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง อำนาจเจริญ วันที่ 31 มกราคม 2564

161208886615

161208889197