"ประธานสภา" ตั้ง "4 กรรมการสมานฉันท์" เพิ่มเติมแล้ว

29 มกราคม 2564
150

ประธานสภาฯ ลงนามตั้ง 4 กรรมการสมานฉันท์แล้ว นัดประชุมจันทร์หน้า ถกกรอบทำงาน ดึงคู่ขัดแย้งรัฐบาลร่วมวง

      ผู้สื่อข่าวรายว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งมีนายเทอดพงษ์​ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะประธานกรรมการ ลงมติเลือก 

      สำหรับกรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  2.นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 3.นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ4.นางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น  ทำให้มีกรรมการสมานฉันท์ รวมแล้วทั้งหมด 15 คน จากจำนวนกรรมการที่มีทั้งสิ้น 21 คน

      ทั้งนี้กรรมการสมานฉันท์ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว จะเข้าประชุมกับกรรมการสมานฉันท์ อีก 11 คน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ การเลือกกรรมการให้เป็นตำแหน่งต่างๆ ที่เหลือ เช่น รองประธานกรรมการ, โฆษกกรรมการ รวมถึงระดมความเห็นต่อการวางแนวทางการทำงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการดึงคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลเข้าร่วม. 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง