www.เราชนะ.com เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? ก่อนลงทะเบียน 'เราชนะ'

www.เราชนะ.com เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? ก่อนลงทะเบียน 'เราชนะ'

รู้ก่อนพร้อมกว่า! ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ เวลา 06.00 น. ต้องเตรียมหลักฐาน และข้อมูลอะไรบ้าง? เพื่อให้พร้อมสู่สนามลงทะเบียน "เราชนะ" จะได้กรอกข้อมูลได้รวดเร็วดั่งใจ

ใกล้จะเริ่มแล้ว! สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียน "เราชนะ" วันแรก! 29 ม.ค. 2564 เวลา 06.00 น. เพื่อรับสิทธิ "เงินเยียวยา" 7,000 บาทต่อคน (แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี ในระยะเวลา 2 เดือน) โดยการลงทะเบียน "เราชนะ" ครั้งนี้ ผู้ที่ต้องลงทะเบียนคือประชาชน "กลุ่มที่ 3" เท่านั้น นั่นคือ กลุ่มที่ไม่เคยมีฐานข้อมูลใน G-Wallet ของแอพฯ เป๋าตัง มาก่อน (ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน)

และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้ง 7 ข้อ ได้แก่ 

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ 
รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161182694365

หากตรวจสอบตนเองอย่างรอบด้านและครบถ้วนแล้ว พบว่ามีสิทธิที่จะได้รับ "เงินเยียวยา" จากโครงการ "เราชนะ" ล่ะก็.. ให้เตรียมตัวเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ในเช้าวันที่ 29 ม.ค. 2564 ได้เลย โดยสิ่งถัดมาที่ต้องรู้คือ หลักฐานและข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้กรอรกในระบบ ซึ่งมีดังนี้

  • หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมลงทะเบียน “เราชนะ”

1. บัตรประชาชน

ก่อนลงทะเบียน "เราชนะ" ต้องหยิบ "บัตรประชาชน" เอามาไว้ใกล้ๆ หน้าจอคอมพ์ เพราะข้อมูลหลักๆ ที่ต้องกรอกลงในระบบต้องดูจากบัตรประชาชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุง เลขหน้าบัตร เลขหลังบัตร เป็นต้น

2. โทรศัพท์มือถือ

อีกทั้งต้องเอา "โทรศัพท์มือถือ" มาไว้ใกล้ตัวขณะลงทะเบียนเช่นกัน เพราะใช้สำหรับรับ "เลข OTP" ผ่านข้อความ sms แล้วต้องนำเลขรหัส OTP นั้นมาใช้ระหว่างการกรอกข้อมูล หากไม่เตรียมไว้ เมื่อมาถึงขั้นตอนการกรอกเลข OTP แล้วหามือถือไม่เจอ ก็จะเสียเวลาและทำให้ช้าไปอีก 

*หมายเหตุ : แม้ว่าการลงทะเบียน "เราชนะ" ในครั้งนี้ ไม่มีโควต้าจำกัดจำนวน ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนเหมือนโครงการ "คนละครึ่ง" เพราะหากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์ ก็จะได้รับสิทธินี้ทุกคน แต่วิธีนี้เหมาะสำหรับบางคนที่อยากทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนในครั้งเดียว ก็ควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า

161182694220

  • ข้อมูลสำคัญที่ต้องเตรียม ลงทะเบียน “เราชนะ” 

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ก็คือ 

1. ชื่อ นามสกุล ควรระบุให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน 

2. เลขบัตรประชาชน ควรเช็คให้ถูกต้อง ตรงตามหลังบัตรประชาชน หากพิมผิดอาจทำให้เกิดข้อมูลคาดเคลื่อดและส่งผลต่อสิทธิได้ 

3. เลขหลังบัตรประชาชน มีทั้งหมด 12 หลัก โดยมี 2 หลักแรกให้กรอกเป็น "อักษรภาษาอังกฤษ" ส่วน 10 หลักถัดมา ให้กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น XX0-0000000-00 เป็นต้น

4. วันเดือนปีเกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ ต่อ1 คนเท่านั้น และใช้ในการยืนยัน OTP ที่จะส่งเข้ามาทางกล่องข้อความ 

-----------------------

อ้างอิง : กระทรวงการคลัง, ข่าวกระทรวงการคลัง, สถานีข่าวกระทรวงการคลัง