ลงทะเบียน 'เราชนะ' เช็ค 3 สิ่งต้องมี ถ้าอยาก 'ลงทะเบียนผ่าน' ได้รับเงิน 7,000 บาท

ลงทะเบียน 'เราชนะ' เช็ค 3 สิ่งต้องมี ถ้าอยาก 'ลงทะเบียนผ่าน' ได้รับเงิน 7,000 บาท

เปิดเช็คลิสต์! ลงทะเบียน "เราชนะ" กับ 3 สิ่งที่ต้องมี ถ้าอยากได้เงิน 7,000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่จะเริ่มเปิดให้กดปุ่ม "ลงทะเบียนเราชนะ" ได้วันแรก 29 ม.ค. นี้

"เราชนะ" เปิดให้ "ลงทะเบียน" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ. 64 สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวกัน" มาก่อน ไม่มีเคยมีชื่อในระบบ และไม่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

สำหรับการเปิดให้ "ลงทะเบียนเราชนะ" ในครั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม "www.เราชนะ.com" ก่อนที่จะถูกพิจารณาสิทธิว่า "ได้" หรือ "ไม่ได้" โดยผู้ลงทะเบียนสามารถ ตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนได้ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64

ก่อนจะไปลงทะเบียน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุป 3 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ และต้องมีก่อน "ลงทะเบียนเราชนะ" ที่จะช่วยให้ลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น หรือไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนถ้าไม่มี 3 สิ่งต่อไปนี้

   

 1) มีคุณสมบัติตรงตามที่ "เราชนะ" กำหนด 

การ "ลงทะเบียน เราชนะ" ในวันที่ 29 ม.ค. นี้ คือการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่เกณฑ์ของกลุ่มที่ 3 คือผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวกัน" มาก่อนเลย และเป็นผู้มีคุณสมบัติ 7 ข้อ ดังนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ 
รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวไปในข้างต้น เท่ากับมีสิทธิได้รับเงิน 7,000 บาทจากโครงการ "เราชนะ" และสามารถลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64 ผ่าน www.เราชนะ.com ได้ ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

ส่วนกลุ่มผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ไม่ต้องลงทะเบียน ใดๆ

ขณะที่ กลุ่มผู้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ซึ่งมีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" อยู่แล้ว และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้ G-Wallet ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 แต่หากยังไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค. จะต้องลงทะเบียนพร้อมกับกลุ่มที่เหลือ ในวันที่ 29 ม.ค. 64 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 2) มีการลงทะเบียนใน "www.เราชนะ.com" ที่ถูกต้องตามขั้นตอน 

นอกจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการ "เราชนะ" กำหนดแล้ว ผู้ลงทะเบียนยังต้องมีความเข้าใจกติกา และขั้นตอนการลงทะเบียน ที่จะช่วยให้สามารถลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

  • การลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

"ลงทะเบียน เราชนะ" ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ การลงทะเบียนสามารถทยอย ลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ เหมือนโครงการ "คนละครึ่ง" (หลังลงทะเบียนแล้ว ระบบจะนำมาคัดกรองคุณสมบัติภายหลัง)

161180851014

  • การตรวจสอบสิทธิในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เมื่อลงทะเบียน "เราชนะ" ในวัน-เวลา ที่กำหนดแล้ว หลังจากนั้นอย่าลืมว่าต้องเข้าไป "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน" อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com ว่าเรา "ได้สิทธิเราชนะ" หรือไม่ หากมีคุณสมบัติ "ผ่านเกณฑ์" จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรก) 

หลังจากนั้น ระบบจะทำการโอนเงิน 1,000 บาท ให้อีกทุกๆ วันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 

 3. มีความเข้าใจการใช้สิทธิ และมีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" สำหรับใช้จ่าย 

ต้องเข้าใจก่อนว่า สิทธิ "เราชนะ" 7,000 บาท ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ "กดเป็นเงินสด" ไม่ได้ ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 

"เราชนะ" สามารถซื้อได้ทั้งสินค้า กับร้านค้าที่เข้าร่วม อย่างร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมกับมาตรการ "คนละครึ่ง" นอกจากนี้ รัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับภาคบริการ การขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคล ดังนี้

- ขสมก.
- รถร่วม
- รถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT)
- รถไฟ
- แท็กซี่
- ตุ๊กตุ๊ก
- วินมอเตอร์ไซค์
- เรือ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องได้รับสิทธิ "เราชนะ" จะต้องมี แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นแอพฯ ที่ทำหน้าที่เหมือนกระเป๋าตังของเราในการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ โดยสามารถดาวน์โหลดแอพฯ "เป๋าตัง" มาใช้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • วิธีสมัครและใช้งาน "เป๋าตัง" เพื่อใช้เงินจากโครงการ "เราชนะ"

161180912338

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Google Play หรือ App Store และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ

2. ค้นหาแอพพลิเคชั่น โดยพิมพ์คำว่า "เป๋าตัง" และดาวน์โหลดติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือ

3. เปิดแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ที่ติดตั้งแล้วขึ้นมา จะพบว่าแอพฯ ต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณ ผ่านรหัสลับ OTP (One Time Password) ซึ่งก็ต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไปเพื่อรอรับรหัส OTP

4. จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความ ในโทรศัพท์มือถือ พอได้มาแล้วก็ให้คุณกรอกรหัสนั้นลงไปในแอพฯ

5. ระบบจะขอ PIN หรือรหัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย 6 หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานแอพฯ "เป๋าตัง" ทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ให้ดี เพื่อใช้ในการเข้าสู่แอพพลิเคชั่น

6. เมื่อได้รหัส 6 หลักแล้ว ก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้เลย 

  • ขั้นตอนการใช้จ่ายผ่าน "เป๋าตัง" จากโครงการ "เราชนะ" 

161180904967_1

161180904967