'เราชนะ' เช็คสิทธิ รับเงินเยียวยา 7,000 ใช้จ่าย 'ขนส่ง' ประเภทใดได้บ้าง?

'เราชนะ' เช็คสิทธิ รับเงินเยียวยา 7,000 ใช้จ่าย 'ขนส่ง' ประเภทใดได้บ้าง?
27 มกราคม 2564
5,266

เช็คสิทธิ "เราชนะ" รับเงินเยียวยาโควิด 7,000 บาทแล้ว ใช้จ่าย "ขนส่ง" ประเภทใดได้บ้าง?

"เราชนะ" มาตรการจากรัฐที่ช่วยเหลือ เยียวยาโควิดระลอก2 ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มบัตรคนจนที่จะได้รับเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ ส่วนกลุ่ม 2 ผู้ได้มาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ต้องเช็คคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อ หากผ่านก็จะได้รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และกลุ่ม 3 คือคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิอะไรเลย จะต้อง ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่จะเริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564

มาตรการ "เราชนะ" นอกจากการซื้อสินค้า กับร้านค้าที่เข้าร่วม ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมกับมาตรการคนละครึ่ง รัฐยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการเราชนะด้วย 

นอกจากนี้ความพิเศษของมาตรการเราชนะ ที่รัฐเพิ่มเติมขึ้นมาคือ สามารถใช้จ่ายกับภาคบริการได้ด้วย รวมถึงใช้จ่ายกับบริการขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคลด้วย โดยครอบคลุมประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ขสมก.

2. รถร่วม

3. รถไฟฟ้า เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) หรือ MRT

4. รถไฟ

5. แท็กซี่

6. ตุ๊กตุ๊ก

7. วินมอเตอร์ไซค์

8. เรือ

แต่ไม่รวมถึงการคมนาคมทางอากาศ โดยการขนส่งทั้งหมดนี้ ในหมวดการขนส่งสาธารณะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับร้านค้า ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้ประสาน กระทรวงคมนาคม โดย ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการในเรื่องของการติดตั้งระบบให้ใช้เป็นค่าบริการค่าตั๋ว

ส่วนในรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ นั้น ครม.ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไปศึกษาและทำเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ออกมา เมื่อหารือแนวทางและเงื่อนไขต่างๆ ได้แล้ว ก็จะนำมาชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป

ทั้งนี้สำหรับวิธีลงทะเบียนเราชนะ ในกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รวมถึงไม่อยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.2564 โดยมี 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

1.เข้าไปที่ www.เราชนะ.com เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.2564

2.กดปุ่มลงทะเบียน

3.กดปุ่มข้อตกลงและความยินยอม

4.กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน รวมถึงหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทร

5.รับรหัส OTP และกรอกรหัสไป ระบบจะขึ้นข้อความว่าได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป และหากกลุ่ม 1 หรือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่ม 2 หรือคนที่ได้สิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยเข้าไปลงทะเบียน ระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งในสองกลุ่มหลังนี้สามารถตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง